İnovasyonun Kurumiçinde Yaygınlaştırılmasına Yönelik Stratejiler

İnovasyon çalışmalarının kurum içerisinde “yayılımı” ve “yaygınlaştırılması”, daha çok çalışanın sürece dahil olması ve inovasyon kavramının kurum kültürüne nüfuz etmesi için, önerilen bazı yöntem ve yaklaşımlar şunlardır: Kurumiçi İletişim, Kurumiçi Eğitim; Kurumiçi Fikir Toplama Platformu ve Kurumiçi İnovasyon Odaklı Performans Hedefleri.

 

1.Kurumiçi İletişim

 

Bir kurumda, inovasyon çalışmalarının başlaması, başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliği çok büyük oranda üst yönetim desteğine bağlıdır.  Üst yönetimin desteği kadar, tüm çalışanların sürece aktif katılımları da bir o kadar önemlidir. Bunun için, inovasyon çalışmalarına neden ihtiyaç duyulduğu, bu çalışmaların vizyonu, hedefleri gibi konularda, üst yönetimin yapacağı bilgilendirmeler kıymetlidir. Orta kademe yöneticilerin de kendi birimlerinde – takımlarında, inovasyon çalışmalarının işleyişi konusunda bilgilendirmede bulunmaları ve kendilerine bağlı çalışanları motive etmeleri önerilmektedir. Beyaz yakalar ile mavi yakaların bilgilendirme süreçleri birbirinden ayrı planlanmalıdır. Mavi yaka çalışanları, küçük gruplar halinde toplayarak bilgilendirmek gerekir. İletişim mesajları, basit, anlaşılır ve beklentileri basitçe ortaya koyar şekilde aktarılmalıdır. Beyaz yaka çalışanlara yönelik bilgilendirme süreçleri, daha kapsamlı şekilde organize edilmelidir. Bilgilendirme / lansman sürecine, kurumsal inovasyon yönetimi konusunda uzman bir akademisyenin/profesyonelin davet edilmesi de önemlidir.

 

İç iletişim ve bilgilendirme mesajları, sadece program ya da proje başlangıçlarında değil, aynı zamanda enerjinin, motivasyonun, katılımın düştüğü, iç ve dış koşulların inovasyon çalışmalarını zorlaştırdığı durumlarda da samimi ve gerçekçi bir iletişim dili ile tekrarlanmalı, kurum içerisinde inovasyon iletişimi sürekli kılınmalıdır. Özellikle, mavi yaka çalışanların her gün görebileceği alanlarda (yemekhane-sosyal tesis vs.) görsel iletişim panoları/ekranları kullanılabilir. İnovasyon çalışmalarının kazanımları, ulaşılan hedefler, gerçekleştirilen yenilikçi uygulamalar, inovasyon iletişim mesajları içerisinde heyecan uyandıracak şekilde vurgulanmalıdır.

 

2.Kurumiçi Eğitim

 

İnovasyon kavramının kurum içerisinde yayılımının en önemli katalizörlerinden birisi olan inovasyon odaklı kurumsal eğitimler, mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlar için ayrı ayrı tasarlanmalı ve organize edilmelidir. Kurumun inovasyon stratejisi kapsamına giren konularda, daha derin ve evrensel bilgi sahibi olmasını sağlayacak bir takım eğitimlerin (mega trendler, gelecek teknolojiler) organize edilmesi, çalışanların inovatif bakış açısını genişletecektir. Ayrıca, yaratıcı düşünme ve fikir üretme teknikleri, ürün/hizmet geliştirme metodolojileri, süreç iyileştirme teknikleri, inovasyon projelerinin yönetimi, inovasyon çalışmalarında liderlik, yenilikçi fikirlerin iletişimi ve sunumu, kurumiçi girişimcilik gibi daha genel kapsamlı eğitimler organize edilebilir.

 

Kurumun sektörüne ve stratejilerine bağlı olarak patent araştırması, TRIZ, Yalın Girişim, Tasarım Odaklı İş Analizi ve MVP, müşteri deneyimi yönetimi gibi eğitimler de organize edilebilir. Farklı yönetim ve tecrübe seviyelerine göre çeşitlendirilmiş ve uyumlandırılmış eğitimlerin, iç veya dış eğitmenler tarafından verilmesi, bu konudaki bilgi ve yetkinlik birikiminin kurumda zaman ile artması açısından önem taşımaktadır. Eğitimlere katılımlar ilk aşamada gönüllü katılım, ilerleyen aşamalarda doğrudan inovasyon süreçlerine dokunan kişilerin zorunlu katılımı olarak planlanabilir. Eğitimlerin video kaydına alınması, daha sonra kısa videolar olarak çalışanlar ile ortak portal üzerinden paylaşılması da faydalı uygulama yaklaşımlarındandır.

 

3.Kurumiçi Fikir Toplama Platformu

 

İnovasyon faaliyetlerinin kurum içerisinde yayılımını sağlayan bir başka argümanda, çalışanları inovasyon süreçlerine dahil etmektir. Çalışanların, ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve iş modeli gibi konularda yeni fikirlerini paylaşabilecekleri fikir toplama programlarının düzenlenmesi, mümkün ise bu süreçlerde çalışanların kolayca fikir paylaşımı yapabilecekleri yazılım ara yüzünün (web portal, aplikasyon vs.) kullanılması ve yine bu arayüz üzerinden çalışanlara yönelik inovasyon içerikli bilgi paylaşımlarının yapılması, sektörle ilgili dünyadan örneklere yer verilmesi, inovasyon faaliyetlerinin yayılımı için çok önemlidir. Çalışanlardan fikir toplamak ve yaygınlaştırma sürecinde, fikirlerin niteliğinden daha çok niceliğine odaklanmak, başlangıç için izlenebilecek bir metodoloji olsa bile, “Ne fikriniz var ise söyleyin” şeklindeki yaklaşımlar ise, kaliteli ve hedefe güdümlü fikirleri toplamak için, yanlış bir metodolojidir.

 

“Yaratıcılık” adlı kitabın yazarı, psikolog Mihaly Csikszentmihaly, zihnin en verimli duruma geçtiği hali “akış” diye tanımlıyor. Akış halinde, zihin aynı bir ırmakta olduğu gibi, belli bir yöne doğru akıyor, ancak aynı zamanda akıntılar ve girdaplar ile savrulabiliyor. Bu örnekten yola çıkarak, çalışanların üreteceği fikirler belli bir akış ve doğrultuda olmalıdır. İnovasyon stratejisi çalışmaları ile, fikirlerin akabileceği doğrultular belirlenebilir. Çalışanların geliştirdiği fikirler, firmanın belli bir problemine veya ihtiyaçlarına çözüm olacak nitelikte olmalıdır. Toplanan fikirlerin belli dönemlerde, şirket inovasyon stratejisine uygun ve şeffaf kriterlere göre değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre kategorize edilmesi ve her bir fikir ile ilgili alınacak aksiyonların belirlenmesi, fikir sahiplerine mutlaka yapıcı ve hızlı geri bildirimlerde bulunulması önerilmektedir.

 

4.Kurumiçi İnovasyon Odaklı Performans Hedefleri

 

Beyaz ve mavi yakalı çalışanlara, tecrübe seviyelerine, yönetim kademelerine ve asli görevlerine göre uyumlandırılarak, kurumsal performans hedefleri dışında yıllık inovasyon hedefleri verilebilir. Söz konusu hedefler, belli bir asgari sayıda yenilikçi fikrin sisteme girilmesi, yıl içerisinde belli sayıda inovasyon projesine takım elemanı ya da grup lideri olarak katkı verilmesi ve projeleri hayata geçirmeden önce yapılması gereken müşteri mülakatları, alınması gereken mentorluk ve eğitim saatleri gibi hedefler olabilir. Bu uygulamada kritik olan konu, inovasyon çalışmalarına katılımın zorunlu hale getirilmesi yerine, inovasyon süreçlerine gönüllü katkı veren kişilerin ödüllendirilmesi, terfi ve atamalarda yıllık katkının göz önünde bulundurulması ve hatta kurumiçi girişimcilere kendi şirketlerini kurabilme imkanı gibi teşvik modellerinin uygulanmasıdır.

 

İnovasyonun kurum içerisinde yaygınlaştırılması sürecinde, kurumdaki inovasyon yöneticisinin, İnsan kaynakları yöneticisinin ve kurumsal iletişim yöneticisinin doğrudan katılımı gerekmekte, ayrıca diğer ilgili birimlerin (pazarlama – satış, üretim, lojistik, Ar- Ge vs.) yöneticilerinin de onayları ve katkıları da etkili olmaktadır. Yaygınlaştırma çalışmalarının etkinlikleri, ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Yaygınlaştırma çalışmalarının başarı kriteri, inovasyon süreçlerine aktif olarak dahil olan çalışanların şirket içindeki oranının artması ve bu çalışmaların kurum kültürü haline gelebilmesidir. Yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli gereksinimi ise, üst yönetim desteğinin sürekliliğidir.

 

                                                                                                                                Konuk Yazar: Seçkin Dilek

Leave a comment