İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelimesi, iş hayatında ve günlük hayatta çokça ve farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Kelimenin ülkemizde çoğunlukla teknik anlamının dışında, yanlış şeyler için yanlış şekilde kullanılması, bu kelimenin anlamının ve değerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bir arama motorunda «inovasyon nedir?» şeklinde bir arama yaptığınız zaman, inovasyon için binlerce hatta milyonlarca sonuç ile karşılaşırsınız. Özellikle, «Bence inovasyon….» şeklinde başlayan cümlelerden çekinmekte fayda var. Literatür incelendiğinde, herkesin kendine özgü ve farklı bir inovasyon tanımı yapmaktan hoşlandığı görülmektedir. İnanın, girişimcilik dünyasında zaten var olan bu kavram kargaşasına, bir inovasyon tanımı da sizin eklememenizde yarar var. Bu kavram kargaşası içinde kaybolmamak için, iki adet «resmi» sayılabilecek kaynak üzerinden tanım verip, konuyu daha fazla karmaşık hale getirmeden bu verilen tanımlar üzerinden devam edeceğiz.

 

TDK’ya göre İnovasyonun Tanımı

 

Birinci tanımımız Türk Dil Kurumu sözlüğünden. Öncelikle sözlük, Latince kökenli olan inovasyon kelimesinin Türkçesinin «Yenileşim» olduğunu belirtiyor. Sözlüğe göre yenileşim, değişen koşullara uyabilmek için, toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda, yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması olarak tanımlanıyor.

 

Kelimelerin Türkçelerinin yaratılması olumlu bir gelişme. Türk dil kurumunun bu çabası olmasa, dilimize «bilgisayar» gibi kelimeler asla girmezdi ve hala bunların yabancı dildeki karşılıklarını kullanıyor olabilirdik. Resmi makamlar, yazışmalarda ve yayınlanan metinlerde, inovasyon kelimesi yerine bu kelimeyi kullanmaya özen gösteriyor. Ancak, kelimenin geniş kitleler tarafından tanınması ve benimsenmesi şimdilik biraz daha zaman alacağa benziyor. Bilgisayarlarda kullandığımız yazı programları, bu kelimeyi yazınca imla hatası yaptığımızı zannedip, hala altını çizmeye devam ediyor. Türk Dil Kurumu, inovasyonun tanımını yaparken, sadece yeni «yöntemlerden» bahsediyor. Tanım, inovasyon veya yenileşim deyince, ilk aklımıza gelen yeni ürün ve hizmetlere vurgu yapmıyor.

 

OSLO Kılavuzuna göre İnovasyonun Tanımı

 

İkinci tanım, Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD, yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın Oslo Kılavuzunda yer alıyor. Oslo Kılavuzu, şirketlere yönelik olarak tasarlanmış ve dönemsel olarak güncellenen bir yönlendirme kılavuzu. Yurtdışında inovasyon uzmanları çoğunlukla, bu kılavuzda yapılan tanımı referans olarak gösteriyorlar.

 

Oslo Kılavuzu, inovasyonu, «İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi» olarak tanımlıyor. Bu tanımda yenilikten bahsederken, yeniliğin bir mal, hizmet, süreç veya yöntem olabileceğinden bahsediliyor. Bu tanım, ister istemez ekonomik açıdan daha kapsayıcı bir tanım.

 

Oslo Kılavuzu’nun tanımı, inovasyonun şirketin içinde veya dışarı ile ilişkileri sonucu ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Diğer bir deyiş ile, inovasyonun, şirketin içinden yani kurumiçi girişimcilik çabalarından veya açık inovasyon olarak adlandırılan, şirketin startup’lar gibi dışarıdaki birimler ile yaptığı işbirliklerinden ortaya çıkabileceği vurgulanıyor.

 

Oslo Kılavuzu’ndaki tanımın, «yeni» kelimesine yaptığı vurgu da önemli. «Yeni» veya «önemli derecede iyileştirilmiş» kavramları ise, aynı anlama gelmiyor. Yenilik esasında, patentlerde olduğu gibi «daha önce hiç yapılmamış, tüm Dünya için ilk» anlamına geliyor ve inovasyon kelimesinin kapsamını oldukça daraltıyor. Kılavuzun, mutlak bir yenilik aramak yerine, daha önce yapılmış bir ürünün veya hizmetin önemli ölçüde iyileştirilmiş halini de inovasyon olarak kabul etmesi önemli.

 

İnovasyonda Kırmızı Çizgi: Kar/Yeni Ciro

 

İnovasyon tanımını, bu aşamada daha fazla derinleştirmeye gerek yok. Ancak, ekonomik çevrelerin inovasyon tanımı yaparken üzerinde hem fikir oldukları bazı unsurlar var. Öncelikle, ortada yeni bir ürün, hizmet veya yeni bir iş modeli olması gerekiyor. «İş modeli» kelimesini, diğer tanımlarda verilen yöntem ve süreç kelimelerini bünyesinde barındıran daha esnek bir kavram olarak kabul etmek gerekiyor. Ancak, bu üç unsura eklenmesi gereken bir şart bulunuyor. O da, söz konusu yeniliklerin bir kar / yeni ciro yaratması.

 

Ortaya çıkan yenilik ne olur ise olsun, müşterilerin satın alması ve bu faaliyetten bir kar elde edilmesi gerekiyor. Ortaya koyduğunuz yenilik ne kadar büyük olur ise olsun, eğer ortada bir satış, kar yok ise, bu inovasyon olarak kabul edilmiyor. Diğer bir deyiş ile, «süper bir inovasyon yaptım ama satmadı…» şeklinde bir cümle kurma imkanımız yok.

Leave a comment