İnovasyon Stratejisi Nasıl Belirlenir?

Bir inovasyon stratejiniz olmadan inovasyon yapmaya çalışmanın yaratacağı sıkıntıları, daha önce 3 şubat 2020 tarihli blog yazımızda sizler ile paylaşmıştık. 8 Eylül 2020 tarihinde, Adana Sanayii Odasında katıldığımız, “Kurumsal İnovasyonda Stratejinin Yeri ve Önemi” başlıklı seminerde yaptığımız sunuştan yola çıkarak, bu haftaki blog yazımızı bu konuya ayırmaya karar verdik. Sunuşumuzun odak noktası, inovasyon stratejisi belirlemek üzere kullanılabilecek en etkili yöntemlerden birinin, bu konuya özel bir çalıştay düzenlenmesi idi.

 

İnovasyon Çalıştayı

 

Çalıştay için, farklı metodolojilerin izlenmesi mümkündür. Ancak, en önemlisi böyle bir çalıştaya, kurumunuz tarafından ayrılan süre ile uyumlu bir metodoloji seçilmesi uygun olacaktır. Çalıştaya, şirketin Genel Müdürünün ve yönetiminde söz sahibi olan tüm üst yönetimin mutlaka katılması gerekmektedir. Stratejinin, sadece danışman ve katılımcılar ile kurgulanması mümkün değildir. Çalıştaya, fiziksel ve organizasyonel koşullar imkan verdiği ölçüde, orta yönetimin ve hatta çalışanların da katkı vermesi yararlı olacaktır. Çalıştay sonuçlarının sahiplenilmesi açısından, geniş çaplı bir katılım önemlidir. Ancak, çok kalabalık bir çalıştayın da yönetiminin imkansızlaştığı unutulmamalıdır. Uygulamada, bu tür çalıştayların süresinin 2 gün olarak planlanması gerektiği görülmektedir. Şirketi yıllarca yönlendirecek ve sonuç üretmesi beklenen bir stratejinin, yarım gün veya bir gün gibi bir sürede acele ile gerçekleştirilmesi zor görünmektedir. Çalıştayın, mesai günleri dışında, yöneticilerin telefon ve mail trafiğinin olmadığı ve mümkün ise, şirket dışında bir ortamda düzenlenmesi verimliliğini arttıracaktır.

 

Çalıştaydan Azami Verim Nasıl Alınabilir?

 

Çalıştay öncesi katılımcılara, çalıştayda tartışılacak konular ve mevcut trendler ile ilgili, idealde birkaç hafta öncesinden bir ön bilgilendirme yapılması ve çalıştaya hazırlanarak katılım gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalıştaya ayrılan zamandan azami verimin alınabilmesi için, çalıştayı yapacak ekibin bu ön hazırlığa ciddi bir zaman ayırması gerektiği unutulmamalıdır. Çalıştaylarda karşılaşılan sorunlardan biri, yapılan tüm hazırlığa rağmen, bazı katılımcıların önceden dağıtılan dokümanları okumadan toplantıya katılmalarıdır. Katılımcıların, çalıştay öncesi kendilerine ulaştırılan, bilgi dosyasını okuduklarından emin olmak için, bilgi dosyasının sonuna doldurup «çalıştay ekibine» göndermeleri gereken, bir soru seti/anket eklenmesi düşünülebilir. Anket sonuçlarının, organizasyon ekibine çalıştaydan bir hafta önce ulaştırılması istendiği takdirde, dokümanları okumayanların tespit edilerek, çalıştay öncesi hazırlıklarını bitirmeleri gerektiğini hatırlatma imkanı doğacaktır.

 

İnovasyon Çalıştayının Aşamaları

 

İnovasyon çalıştayının prensipte iki temel aşaması bulunmaktadır: trend analizi ve inovasyon stratejisi oluşturulması. İlk aşamada yapılacak trend analizinin, şirketin yanı sıra tüm ekonomik sektörleri etkileyen megatrendlere odaklanması düşünülebilir. Güncel teknolojik gelişmeler, şehirleşme, salgınlar, küresel ısınma gibi konuların ekonomiyi nasıl etkileyebileceği, çalıştayın bu aşamasında tüm katılımcılar ile paylaşılabilir. Megatrendlerin yanı sıra, sektörel trendlerin, rakiplerin ve aynı sektörde çalışan startupların odaklandığı alanların bir analizinin, katılımcılar ile paylaşılması önem taşımaktadır. Şirket için önemli olan, trendlerin tespit edilmesinden sonra, bunların şirket için oluşturabileceği fırsat ve tehditlerin tüm katılımcılar ile beraber önceliklendirilmesidir. İkinci bir aşamada ise, tespit edilen tüm bu unsurlara, şirketin kısa, orta ve uzun vadede nasıl cevap verebileceğinin kararlaştırılması ve stratejinin bu aşamalardaki odak noktalarının belirlenmesi gerekmektedir.

 

Çalıştayın sonuçlarının, açık ve net olması gerektiği unutulmamalıdır. Çalıştaya ayrılan zaman kadar, sonuçlarının derlenmesi ve ilan edilmesi de önem taşımaktadır. «Biz çalıştayı yaptık siz sonuçlarını toparlayın» tarzında bir yaklaşım, çalıştaydan beklenen sonuçlarının yok olup gitmesine sebep olabilir. Çalıştayı düzenleyenlerin, tüm etkinlik boyunca not alması, fikirleri bir araya getirmesi, ortak paydaları tespit ve analiz ederek ilerlemeleri gerekmektedir. Son gün Çalıştay sonuçlarının açıklanmasının mümkün olmadığı durumlarda, sonuçların veya raporun açıklanması için, ek bir zaman ayrılması önemlidir. Geçen yazımızda da belirttiğimiz gibi, belirli bir strateji ve odaklanma olmaksızın inovasyon yapmaya çalışmak, uzaya hedefi belli olmayan bir füze göndermeye benzer. Füze fırlatmayı başardığınız için herkes sizi alkışlar, ancak hiçbir yere ulaşmayan füze çabuk unutulur.

Leave a comment