DefenceTurk’ten Rasim Anıl Kunt ile Ropörtaj

Defence Turk olarak çok genç bir ekipsiniz, böyle bir internet sitesi yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

– Defence Turk, Türk savunma sanayii ürünlerine ve bilgilerine ulaşılabilen bir mobil uygulama fikrinden ortaya çıktı. Mobil uygulamayı geliştiren sektör ilgilisi İbrahim Kaya ile birlikte uygulama içindeki içerikleri web platformuna taşıyıp güncel gelişmeler ile destekleyerek güncel tutmaya karar verdik. 2017’de Türk savunma sanayiinin gelişimi, projelerin durumu, ürünlerin tanıtımı ve tüm bunların dijital ortamda içerik olarak ilgililer ile paylaşılması ana amacımızdı. Çünkü, o zamanki sektör basını dijital mecralarda günümüzdeki kadar aktif değildi. Gördüğümüz bu eksiği, kendi kaynaklarımız ile bir nebze de olsun kapatmaya çalıştık. Bugün ise, çok daha fazlasını başardığımızı sizler ile paylaşmak isteriz.

 

Sizce Savunma Sanayii açısından inovasyon nedir?

– Günümüz endüstri koşullarında, kurum ve işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve gelişimlerini sürdürebilmeleri, büyük ölçüde Ar-Ge ve inovasyona dayanıyor. Bunun öneminin farkında olan işletmeler, artık sadece kurum içinde sınırlı inovasyon faaliyetleri yerine paydaşlarını ve ilgili kitleyi de dahil ederek ‘açık inovasyon’u tercih edebiliyor. Savunma sanayii açısından açık inovasyonu, sektörün tedarik, kullanıcı makamları ve sanayii/üreticiler ile diğer paydaşlar arasında toplam verimi arttıracak, yarını olumlu etkileyecek yaklaşımlar olarak tanımlayabiliriz. Bu kapsamda, paydaşların paylaşım platformları veya organizasyonlar aracılığı ile bir araya getirilerek sağlıklı bir iletişimin kurgulanması kritik önemdedir. Çünkü, bilgi, fikir, veri, altyapı ve yetenek alış verişi yapılarak müşterek hareket edilmesi neticesinde iş birliklerinin ve ortaklıkların kurulması, inovasyonun daha rahat hayat bulabilmesini sağlayacaktır.

 

Dünyadan ve Türkiye’den örnekler verebilir misiniz?

– Türkiye’den, kara sistemleri üreticisi FNSS’nin 2011, 2015 ve 2019 yıllarında düzenlediği MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması, STM’nin ‘Derin Arayışlar’ Denizaltı Tasarımı ve Teknolojileri Yarışması’nı örnek verebiliriz. Bunun ile birlikte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın iştiraki SSTEK tarafından kurulan, ASELSAN ve HAVELSAN ortaklığı ile güçlenen ULAK A.Ş’nin milli 5G başta olmak üzere, mobil ve geniş bant haberleşme teknolojileri alanında paydaşları ile yürüttüğü çalışmalar da öne çıkan örnekler arasındadır. Dünyadan ise, Estonya merkezli Milrem Robotics’i örnek vermek isterim. Avrupa’nın İnsansız Kara Araçları geliştirmede öncü firması olan Milrem Robotics, geliştirmeden kullanıcı testlerine kadar gerçekleştirdiği bir dizi proje ortaklıkları ile birçok inovasyon örneği sergiliyor.

 

Gençlerin savunma sanayiine ilgisini nasıl buluyorsunuz? Gençlerin ilgisi sadece haber alma tarafında mı, yoksa ileride savunma sanayiinde çalışma yönünde bir talep var mı?

– Defence Turk ekibi de dahil olmak üzere birçok genç, henüz lisans öğrenimi sırasında sektör ile yakından ilgileniyor ve somut adımlar atarak bu ekosistemin bir parçası olmaya çabalıyor. Bu kapsamda, gençlerin ilgisine cevap verebilmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı teminini sürdürülebilir kılmak için, SSB’nin Vizyoner Genç ile attığı adımların devamını göreceğimizi düşünüyoruz. Tabii bu görev, sadece kurumların kendi programları ile yetişebileceği bir süreç olmadığından, sektörün diğer paydaşlarının da belli aşamalarında rol alması gerekiyor. Defence Turk bünyesindeki ekip arkadaşlarımızın bulunduğu iki üniversitede, savunma kulübü kurmuş olmamızı ve yürüttüğümüz faaliyetleri buna güzel bir örnek olarak verilebiliriz. SSB himayelerinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Türk Savunma Sanayii Milli Muharip Uçak Konuşmaları etkinliği başta olmak üzere, ekip arkadaşlarımız ile çeşitli liselerde gönüllü olarak yaptığımız sektör tanıtımı faaliyetleri ile öğrencilerin savunma sanayiine olan ilgisine şahit olur iken, bir taraftan da farkındalığı arttırarak, kariyer tercihlerinde dikkate almalarını amaçladık.

 

Sizce genç kabiliyetleri savunma sanayiine yönlendirmek için ne yapılabilir? Kurumiçi girişimcilik bunun için bir yöntem olabilir mi?

– Gözlemlerimiz doğrultusunda kurumsal firmalarda kariyer yapmayı hedefleyen gençlere kıyas ile, kendi ilgi alanı kapsamında araştırmalar yapan hatta kendi gibi düşünen arkadaşları ile ekip oluşturan ve projeler üreten girişimci ruhlu gençlerin sayısı giderek artıyor. Bu küçük ekipler, üniversite öğrenimleri boyunca yürüttükleri projelerde edindikleri inovatif ve girişimci bakış açısını savunma sanayiinde ‘kurumiçi girişimcilik‘ programları ile değere dönüştürebilirler. Gençlerin ilgisini çekecek bu yöntem, yeni başarıları duymamızı da sağlayabilir.

 

Savunma sanayii ile çalışmak için, ilgili şirketlerde işe girmek dışında başka çözümler var mı? Sizce kendi start-up’ını kurup savunma sanayii ile işbirliği yapmak mümkün mü?

– Dijitalizasyonun çok hızlı gelişmesi, teknoloji ve bilgiye ulaşmadaki kolaylığın artması ile, girişimler ve start-up’lar bir önceki sorunuzun cevabında bahsettiğimiz gençler başta olmak üzere, belli bir kesim için tercih edilen bir yol olarak ortaya çıkıyor. Bu yolu tercih ederek, firmasını kuran ve savunma sektörünün büyük firmaları ile iş birliği yapan arkadaşlarımız var. Yine yakın çevremizde, kariyer hedefi olarak kendi kurup niş alanlarda teknoloji geliştirip, ana yüklenicilerin tedarikçisi olmayı hedefleyen arkadaşlarımız da var. Bu örnekler, bizi çok mutlu ediyor ve gelecek için umut vadediyor. Bunun ile birlikte, bu yeni girişimlerin varlığı sektörün yapısı ve rekabet ortamı dikkate alındığında, start-up’ların desteklenmesi ve yapısal bazı iyileştirmelerin yapılması ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

 

Defence Turk’e bu söyleşi imkanını tanıdığınız için teşekkür ederiz. Binovative’e özellikle savunma sanayiine yönelik inovasyon ve kurumiçi girişimcilik çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Rasim Anıl Kunt – DefenceTurk Kurucu Ortağı

Linkedin

Leave a comment