İnovasyon Stratejisi

İnovasyon programı uygulayan şirketlerin çoğu zaman atladıkları bir kavram inovasyon stratejisidir. İnovasyon programı, belirli bazı sonuçlar elde etmek için uygulanır. Elde edilmek istenen sonuçlar tam olarak belirlenmeden inovasyon programı uygulamak, samanlıkta iğne aramaya benzetilebilir.

Eğer inovasyon programını sadece “modaya uymak” için uygulamıyorsanız, mutlaka ulaşmak istediğiniz hedefleri önceden belirlemenizde fayda vardır. İnovasyon programlarını şirketlerdeki klasik “dilek kutularından” ayıran en önemli unsur tüm çalışanların fikirlerini toplamak için değil, şirketin belirli bir amaç için kullanacağı fikirleri toplamak için tasarlanmış olmalarıdır. İşe başlarken şirketin kendisine sorması gereken ilk soru ise, “nasıl inovasyon yaparım” değil, “neden ve hangi konuda inovasyona ihtiyacım var?” sorusudur. Bu çok basit bir soru gibi görünüyor olmasına karşılık, hayata geçen çoğu inovasyon sistemi baştan bu soruya cevap aramadığından dolayı etkisiz hale gelmiştir.

 

İnovasyon Stratejisinin Gerekliliği!

 

Şirketin inovif olmak adına her konuda inovasyon yapmaya çalışması mümkün değildir. İşe başlanmadan önce, şirket yöneticilerinin inovasyon eforunu hangi sorunu çözmeye yönlendireceklerini kararlaştırmaları gerekmektedir. Tetiklenen inovasyon aktivitesi, öncelikle şirketin belirlenen bu sorununu çözmeye odaklanacaktır. Stratejisi belli olmayan inovasyon programı uzaya herhangi bir rota vermeden füze göndermeye benzer. Uzaya füze attığınız için herkes sizi alkışlar ama füzenin nereye gidip nasıl bir görevi yerine getireceği belirsizdir. Şirket yöneticilerinin inovasyon stratejisi belirlerken ilk referans noktaları şirketin ana stratejisidir. Ana stratejiden yola çıkılarak çözülemeyen sorunları veya hedefleri belirlemek için, ek bir inovasyon stratejisi oluşturulur. Şirketin ana stratejisi konusunda bir belirsizlik olduğu durumlarda ise, bir yönetim danışmanı ile çalışarak öncelikle ana stratejiden kaynaklanan sorunları çözmek gerekir.

 

Şirket inovasyon stratejisini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, piyasada moda olan “3 boyutlu yazıcı, nesnelerin interneti, big data, süper computer” gibi tüm teknolojileri peşpeşe yazıp, bu alanlarda kendimizi geliştireceğiz türünden herşeyi kapsayan dolayısıyla da belirsiz olan bir strateji ortaya koymamaktır. İnovasyon stratejisinin şirketin sorunlarına ve ihtiyaçlarına odaklanması ve net olması gerekmektedir.

 

Açık İnovasyon Stratejisi

 

Ana stratejiden yola çıkılarak hazırlanan inovasyon stratejisi ve onu hayata geçiren inovasyon programı, belirli bir süre sonra ilk sonuçlarını vermeye başlayacaktır. Ancak, istenen sonuçlara sadece şirketin çalışanlarının getirdiği fikirlerle ulaşmak her zaman mümkün olamaz. Bu durumda ise, inovasyon stratejisinin ikinci aşaması olan açık inovasyon stratejisinin hayata geçirilmesi gerekecektir. Açık inovasyon, şirketin dış paydaş olarak ifade edebileceğimiz, müşterileri, sağlayıcıları / tedarikçileri, çözüm ortakları, üniversiteler ve diğer şirketler ile yapacağı inovasyona verilen isimdir. Şirketin inovasyon stratejisinin hedeflenen tüm sorunları çözemediği noktada ise, çözülemeyen sorunlar konusunda üst yönetimin tekrar devreye girerek, tüm bu şirket dışı unsurların katılacağı bir “açık inovasyon stratejisi” hazırlaması gerekmektedir.

 

İnovasyon ve açık inovasyon stratejileri asla değişmeyecek kanunlar değildir. İdealde şirketin iki veya üç yılda bir oturup bu stratejileri tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği pazarda meydana gelen değişiklikler, teknolojik yenilikler, yeni ürünler zaman içerisinde söz konusu stratejilerin değiştirilmesi ihtiyacını ortaya koyacaktır.

Leave a comment