İnovasyon Mentorluğu Hakkında – 1

İnovasyon alanında mentor kelimesi daha ziyade, genç girişimcileri kurmaya çalıştıkları yeni iş fikri etrafında destekleyen tecrübeli kişiler ve uzmanlar için kullanılıyor. Ülkemizde gençlere yardımcı olan çok sayıda mentor var. Çoğu gönüllü olarak çalışan mentorlar, işlerinden zaman ayırıp gençlerin girişimcilik dünyasına sağlıklı bir şekilde adım atabilmeleri için yardımcı oluyor. Mentorlar ayrıca, kurumiçi girişimcilik alanında da çalışıyor. Daha ziyade profesyonel olarak hizmet veren bu mentorlar, şirketlerin başlattıkları inovasyon programları çerçevesinde şirket çalışanlarına destek oluyorlar. Onlara, geliştirdikleri projeleri üst yönetime nasıl sunmaları gerektiğini anlatıyor, onları hazırlıyorlar. Kurumiçi inovasyon programı yürüten şirketlerin üst yönetimleri ise, çalışanlarından gelen projeleri değerlendirip bunları hayata geçirip geçirmemek konusunda karar alıyorlar. Buraya kadar herşey yolunda gibi görünüyor ama değil. Çünkü, karar alıcı durumundaki yöneticiler kurumiçindeki girişimcileri kadar donanımlı değiller.

 

Önemli Bir Eksik: “Yöneticilere Yönelik Mentorluk Programı”

 

Şirketin üst düzey yöneticilerine yönelik mentorluk programları, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, ülkemizde mentorluk açısından gözden kaçan büyük bir eksik. Ülkemizde çoğu şirket maalesef zincirin eksik olan bu halkasının farkında değil. Belki de ufak gibi görünen bu eksik, esasında Türkiye’deki şirketlerin inovasyon çabalarını büyük ölçüde frenliyor. Şirketlere yönelik düzenlenen inovasyon eğitimlerinde sık sık karşılaştığım bir cümle var: “Hocam çok güzel söylüyorsunuz, anladık ama siz gelin bir de bunu bizim yöneticilere anlatmayı deneyin…”

 

Ülkemizdeki inovasyon ekosistemi, startuplar açısından olsun veya şirket içerisinde kurumiçi girişimciler açısından olsun, kaliteli bir mentorluk hizmetinden yararlanabiliyor. Ancak, bu ‘startup’lara yatırım yapacak olan veya şirket içerisinde üretilecek projeleri onaylayacak olan üst düzey yöneticiler, inovasyon konusunda kendilerine bu projeleri getiren çalışanları kadar donanımlı değiller. Ülkemizde maalesef film çoğu zaman, projeler ve fikirler karar vericilerin önüne geldiği noktada kopuyor. Kendi şirketi içerisinde bir inovayon programı başlatacak kadar açık görüşlü olan karar vericileri burada eleştirmiyorum. Fakat, inovasyon sadece size projeleri hazırlayıp getiren uzmanların vakıf olması gereken bir alan değil. Karar verenlerin de elini taşın altına koyması gereken bir nokta var. İnovasyon programı yürütülen şirketlerde verilen eğitimlerin, genellikle %90’ı çalışanlara yönelik iken, %10’u ise üst yönetime yönelik oluyor.

 

Peki neden? Bunun da uygulamadan gelen bazı sebepleri var. Üst yönetimi bir araya getirmek zor, ajandaları yoğun, bir hafta herkesi işinden edip kampa alamazsınız. Kampa aldığınızı düşünün, onların bugüne kadar alışagelen davranışlarını, dünya görüşlerini değiştirmek için en fazla 24 saat süreniz var. Şirketi ikna edip bir araya getirdiğinizi düşünelim. Üst yönetimin ilgisini çekmek için çok çarpıcı bir eğitim düzenlemeniz gerekiyor. Böyle, çarpıcı örnekler, karikatürler, videolar, hem düşündürüp hem güldüren vakalar bulmak şart. Aksi takdirde yöneticilerin sıkılma ve eğitimden ziyade maillerine bakma ihtimalleri yüksek. Ülkemizde bu konuda çok başarılı eğitmenler var. Organize ettikleri eğitimler adeta stand up show’lara benziyor. Gerçekten üst yönetimi saatlerce koltuklara bağlayıp etkilemeyi başarabiliyorlar. Bu eğitimlerden çıkan yöneticiler, “Bu eğitim gerçekten çok iyi, ara sıra tekrarlayalım.” diyorlar. Peki, sizce bu yapılanlar bir şirketin kültürünü değiştirmek, onu inovatif hale getirebilmek için gerçekten yeterli mi? (devamı  “İnovasyon Mentorluğu Hakkında-2” başlıklı yazımızda)

Leave a comment