Girişimcilik ve inovasyon projeleri konusunda deneyimli bir avukat olan Erdem Türkekul, 1990 yılında İstanbul Barosu’na kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans programına (2002) girdi. Erdem Türkekul, Turkekul Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır. Türkiye çapında, Fikri Mülkiyet (IP) Uygulama Stratejileri planlamakta ve yürütmektedir. Özellikle, Fikri Mülkiyet portföylerinin yönetimi ve güçlü Fikri Mülkiyet içeriği ile karmaşık sözleşmelerin müzakere edilmesi ve taslak haline getirilmesi ile ilgili olarak, IP haklarının korunması, uygulanması ve kullanılması alanlarında, müşterilere ve ilgili devlet kurumlarına yasal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır (İşbirliği Lisanslar, Franchising, Reklam ve İşbirliği Anlaşmaları). Türkekul’ün uygulamaları, ticari markalar, telif hakkı, endüstriyel tasarımlar, patentler, ticari sırlar ve teknik bilgiler dahil olmak üzere, birçok büyük yerel ve çokuluslu şirketin fikri mülkiyet portföyünün korunmasını koordine etmek üzerine yoğunlaşmıştır. Sayın Türkekul, müşterileri adına fikri mülkiyet haklarının ihlali, serbest bırakılması ve haksız rekabeti öngören eylemlerin başlatılması ve savunulması konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Türkekul, müşterilere ticari marka temizleme, ticari marka kovuşturma ve muhalefeti, uluslararası ticari marka portföylerinin bakımı, fikri mülkiyet hakkı alımı için şirket satın almalarında gayret gösterme, fikri mülkiyet davasının denetimi, fikri mülkiyet lisans sözleşmeleri, telif hakkı ve endüstriyel tasarım tasfiyesi ve kayıt ve reklam yasası konularında danışmanlık yapmaktadır.

Çeşitli profesyonel üyelikleri şu şekildedir: Radyo ve Yayıncılık Topluluğu / Baş Hukuk Müşaviri; İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Hukuk Merkezi Danışma Kurulu / Üye; Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Girişimcilik ve İnovasyon Çalışma Grubu / Üye; Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) IPR Çalışma Grubu / Üye; Devlet Planlama Teşkilatı 8. ve 9. Kalkınma Planı IPR’leri Özel Komitesi – Üye ve Muhabir; İnternet ve Hukuk Platformu / Yürütme Kurulu Üyesi.