Top

İnovasyon Denetiminin / Check Up’ının SWOT Analizi Açısından Önemi

İnovasyon Denetiminin / Check Up’ının SWOT Analizi Açısından Önemi

İster bir Fortune 500 şirketi, ister küçük ölçekli bir şirket olun, Rekabet Analizinin (Competitive Intelligence / Analysis) başarınız üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bir yıla yakın bir süredir içinde bulunduğumuz pandemi süreci gösterdi ki, inovasyon kurumların / şirketlerin olmaz ise olmaz rekabetçi gücüdür. Ayrıca, pandemi sürecinin ortaya çıkardığı şiddetli ekonomik kriz, inovasyonun yanında startup çevikliğine sahip olmanın önemini de ortaya koymuş durumdadır. Startup çevikliğine sahip olabilmek de, kuruluşların girişimci bir kimliğe bürünebilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu da ideal olarak, kurumiçi girişimciliği ve açık inovasyonu bünyesinde barındıran, hibrit bir inovasyon yönetim sistemini veya yaklaşımını gerektirmektedir. Dolayısı ile, rekabet analizi noktasında mikro-analitik bir araç olan SWOT Analizi çerçevesinde, şirketlerin / kurumların güçlü ve zayıf yönlerinin inovasyon perspektifinden değerlendirilmesinde İnovasyon Denetimi / “Check Up’ı vazgeçilmezdir.

 

SWOT Analizi

 

SWOT Analizi tekniği, 1960’lı yıllarda Stanford Araştırma Enstitüsü’nden Albert Humphrey tarafından literatüre kazandırılmıştır. Kurumsal planlamanın neden sürekli olarak başarısız olduğunu tespit edebilmek için yapılan bir araştırma sırasında oluşturulmuştur. Literatüre girdiğinden bu yana, şirket sahiplerinin şirketlerini kurmaları ve büyütmeleri için en yararlı araçlardan biri haline gelmiştir. SWOT Analizi, şirketinizin / kurumunuzun kurum içi merkezli güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte, kurum dışı merkezli fırsatlarının ve tehditlerinin bir derlemesidir. Bu analizin temel amacı, kuruluşların söz konusu parametrelere ilişkin tam manası ile bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Zayıflıkların ve tehditlerin üstesinden gelebilmek için, güçlü yönlerden ve fırsatlardan yararlanmaya odaklanarak, öneriler ve stratejiler geliştirmek için de kullanılmaktadır.

 

İnovasyon Denetimi / Check Up’ı & SWOT Analizi

 

Şirketinizi / kurumunuzu değerlendirmenin birçok yolu olsa da, en etkili yöntemlerden biri hala SWOT analizi yapmaktır. Aslına bakarsanız, SWOT Analizi yakın bir zamana kadar klişe bir yöntem olarak kabul edilmekte idi. Ancak, günümüzde inovasyonun vazgeçilmez bir yetkinlik haline gelmesi ile birlikte, SWOT Analizine konu olan parametrelerden güçlü ve zayıf yönler üzerinde de inovasyonun mutlak etkisi görülmeye başlanmıştır. Bundan dolayı da, kuruluşların dolaylı olarak güçlü ve zayıf yönlerini kapsayan inovasyon yetkinlik seviyesinin (İYS) belirlenmesi büyük önem kazanmıştır. Dolayısı ile de, İnovasyon Denetimi / Check Up’ı merceği ile zenginleştirilmiş bir SWOT Analizinin, bir araç olarak ortaya koyduğu katma değer de artmış olacaktır.

 

Rekabet Analizi noktasında mikro-analitik bir araç olan SWOT Analizi, stratejik planların yapılması ve kararların alınmasına yardımcı olabilir. Stratejik düşünmeyi de teşvik edebilir. Ayrıca, bu süreçte kullanılacak SWOT Analizinin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin parametrelerin inovasyon perspektifinden değerlendirilmesi, kaynakların, yenilikçiliğin ve değişimin geliştirilmesini de destekleyebilir. Bu sayede, şirketler / kurumlar, İnovasyon Denetimi / Check Up’ı ile güçlendirilmiş SWOT Analizi yardımı ile yeni ve isabetli girişimlerde bulunabilirler.

 

Söz konusu perspektife sahip SWOT Analizi merkezli bir Rekabet Analizi, kötü sürprizleri önleyen bir erken uyarı sistemi olarak da çalışabilir. Şirketler / kurumlar, inovasyona ilişkin güçlü ve zayıf yönlerini İnovasyon Denetimi sayesinde güncelleyebilirler. Ancak, güncelliği yakalayabilmek için de İnovasyon Denetimi enstrümanının belirli periyotlar dahilinde tekrarlanması gerekir. Bu sayede, kuruluşlar fırsatları daha iyi değerlendirebilir iken, tehditler karşısında da çevik bir şekilde hareket edebilirler.

 

Sonuç olarak, şirketlerin / kurumların inovasyon odaklı faaliyetlerinin başarılı ve verimli bir şekilde yürütülebildiğinden emin olabilmek için, süreçlerin düzenli olarak analiz edilmesi esastır. Dolayısı ile, başta da söylediğim gibi, rekabet analizi noktasında, şirketlerin / kurumların güçlü ve zayıf yönlerinin inovasyon perspektifinden değerlendirilmesinde İnovasyon Denetiminin / “Check Up’ının önemini yadsıyabilmek mümkün değildir.

 

Yazar: Güven Karaöz