Top

İnovasyon Kültürünün Önemi & Kültür Oluşturma Tüyoları

İnovasyon Kültürünün Önemi & Kültür Oluşturma Tüyoları

Öncelikle inovasyonu ve kültürü doğru anlamak gerekir. İnovasyon, çağın ihtiyaçları doğrultusunda oluşan yaratıcı fikirleri ve buluşları, gerek işletmelerde gerek ise yaşamı etkileyen herhangi bir alanda, faydalı veya değer yaratan sonuçlara dönüştürme sistemidir. İnovasyonu basitçe anlatmak gerekir ise, bilginin, becerinin ve yeteneğin, bilim ve teknolojinin ışığında, bireysel, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesidir. Kültür ise, şirket içinde çalışanların benimsediği, alışkanlık haline gelen, tüm yöneticilerin ve çalışanların kurum adına faydalı işler yapmak için ortaya koyduğu kuralların, sistemlerin, ölçme ve yönetim biçimlerinin sürdürülebilir halidir.

 

İnovasyon bana göre bir yaşam biçimidir. Daha önce de bahsettiğim üzere, “İnovasyon felsefedir, bakış açısıdır, kimsenin göremediğini görebilmek, hissedebilmektir.” Bu yaşam biçimini uygulayan ve kuruma katma değer yaratmayı hedefleyen her çalışma, inovasyon kültürünü destekler. Bazen inovasyon ekosistemi, bazen inovasyon iklimi gibi terimler ile karşımıza çıkar. İnovasyon kültürü, tüm çalışanların faydalı olmak adına ortak paydada buluştuğu, değer verdiği, desteklediği, kullandığı, inovasyonu yaşadığı ve yaşattığı faaliyetlerin tümüdür.

 

İnovasyon Kültürü

 

Bana göre ise, inovasyon kültürü, yaratıcılığın, yeniliğin, farklı bakabilmenin, çözüm odaklı düşünebilmenin ve değişime açık olmanın amaçlandığı, teşvik edildiği ve bunların gerektirdiği kurallara topyekun uyum sağlandığı davranış ve yaklaşımların tümünü ifade etmektedir.

 

İnovasyon kültürünün oluşması, öncelikle üst yönetimin kararlılığına, çalışanların eğitilerek yeteneklerinin açığa çıkartılmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Ayrıca, bu yaratıcı potansiyeli şirketin stratejisi ve amaçları doğrultusunda kullanacak tecrübeli bir inovasyon yöneticisinin varlığı da önemlidir.

 

İnovasyon kültürünü geliştiren çalışmalar, aktiviteler ve tutumlar, inovasyonun sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Bunun ile birlikte, makul ölçülerde alınan risklerin, kültürü sağlamlaştırdığı ve şirket yapısına en uygun sistemi oluşturduğu gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalarda, yeni ürün veya hizmet geliştirebilmek için, sadece üst yönetimin desteğinin değil, tüm çalışanların bilinçlendirilerek oyuna dahil edilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. İnovasyon kültürünün önemi de, bu noktada ortaya çıkmaktadır.

 

İnovasyon, yeniliklere açık özgür yaklaşımı, ekip çalışmasını, iletişim becerisini, özgüveni, hızlı karar vermeyi ve çözüm odaklı yaklaşımı destekleyen kültürü barındırır.

 

Kültür oluşturmada faydalı olan başlıklar:

 

 1. Niyet ve Kararlılık

 

 1. Ekonomik Destek

 

 1. Alt Yapı Desteği ve Teknolojik Destek

 

 1. Bilgi ve Yetenek

 

 1. Yetenekleri Açığa Çıkaracak Motivasyon Araçları ve Lider

 

İnovasyon kültürü, şirket içi inovasyon faaliyetlerinin başarısında aktif rol oynayan en önemli etkendir.

 

Şirket içindeki inovasyon faaliyetlerinin olumlu faydaları özeti ile şu şekildedir:

 

 • Yetenekli Çalışanları Cesaretlendirmek ve Açığa Çıkarmak

 

 • Çalışanların Yaratıcı Fikir, Düşünce ve Faaliyetlerini Değere Dönüştürmek

 

 • Şirket İçi Aidiyet Duygusunu Güçlendirmek

 

 • Stratejik Sorunlara Çözüm Anahtarı Olarak Kullanmak

 

 • İletişim Yapısını ve Bilgi Akışını Güçlendirmek

 

 • İnovasyon Ekosisteminden Kopmamak

 

 • Yeniliğe ve Yeni Fikirlere Açık Olmak

 

 • Şirketin Kurumsal Yapısını Güçlendirmek ve Marka Değerini Artırmak

 

Şirketlerde çok çeşitli kültürlere sahip çalışanların olması ve birbirleri ile uyum içinde çalışmaları, inovasyon kültürünü güçlü kılar. Aslında, insan kaynağının çeşitliliği şirketlerin en büyük zenginliğidir. Asıl değerli olan, bu cevher niteliğindeki zenginliği inovasyonun lehine kullanabilmektir. İnovasyonu kültür olarak benimsemiş ve sistemlerine entegre etmiş olan kurumsal şirketlerin, bilinçli çalışanlar ile inovasyon konusunda daha verimli sonuçlar elde ettiği, herkesin kabul ettiği ve bilinen önemli bir sonuçtur.

 

Sıfırdan inovasyon kültürü oluşturmak evet çok kolay değildir. Bir nevi kabuk değiştirilen süreçlerden oluştuğu için biraz sancılı olacaktır. Fakat, tecrübeli yöneticiler ile üstesinden gelinebilir. İnovasyon kültürünü, kitaplarda anlatılan yöntemleri uygulayarak oluşturmak mümkün değildir. Öncelikle, şirketinizi ve çalışan profilini tanımak ve doğru tanımlamak gerekir. Tüm yöneticilerin, tamamen kültürü destekleyecek ve çalışanlarını cesaretlendirecek lider profilinde olması şarttır. Bilgisini paylaşmayan, kendisini ve ekip arkadaşlarını geliştirmeyen ve farklı seslere kulaklarını tıkayan yöneticiler, yenilenme için atağa kalkan kurumlara zarar verirler. Bu sebep ile, doğru yönetici seçimi de bu süreçte önemli bir yer tutar.

 

Bu noktada hoşuma giden Jim Rohn’un bir sözünü hatırlatmak isterim. “Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkanınız yoktur. Hepimiz beraber, en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız.”

 

Bu sebep ile, lider kadro ve yetenekli çalışan seçimi, bir şirketin geleceği için en önemli sermayedir. Zorlu, yorucu ve yıpratıcı süreçler içeren bu görev, severek yapılmaz ise karşılık beklenemez. Siz de bilirsiniz ki, insan severek yaptığı işlerde asla yorulmaz. Eğer bu işte başarılı olmak istiyor isek, bilmelisiniz ki, bu iş emek ister, destek ister, el birliği ister, durmadan ve usanmadan çalışmak ister. Bu noktada inovasyon yöneticisine büyük iş düşmektedir. Eğer, inovasyonun kültür haline getirilmesi isteniyor ise, üst yönetimin, tüm çalışanların ve inovasyon yöneticisinin asla yoruldum deme lüksü olmayacağını bilmenizi isterim.

 

Yazar: Mehmet Gökhan KARATOY