Top

İnovasyonun Başlangıç Noktası – Binovative Check Up

İnovasyonun Başlangıç Noktası – Binovative Check Up

İnovasyon yapmak isteyen kurumların en büyük sorunu, inovasyon çalışmalarına nereden başlayacak olmalarını tam olarak bilmemeleri veya bu konuda tereddüt yaşamalarıdır. İnovasyona başlamadan önce yapılacak en doğru hareket, şirketin bu alandaki ihtiyaçlarını denetlemektir. Diğer bir deyiş ile, şirketi bir inovasyon Check Up’ından geçirmektir.

 

İşe söz konusu Check Up’ı yapmadan başlamanın riski, şirketin zaman ve kaynak israf etmesi, yapılan çalışmadan bir sonuç çıkmaması veya sonuç çıksa dahi sonucun şirketin cirosuna pozitif bir etkisi olmaması olabilir. Başarısız bir inovasyon programının, şirketin inovasyon kültürüne vuracağı darbeyi de unutmamak gerekir. Şirket içerisinde inovasyona olan inancın azalması, bu işler bizim şirkette olmuyor deyip dosyanın kapatılmasına sebep olabilir. Bu da, şirketin geleceği açısından telafisi zor sonuçların doğmasına sebep olabilir.

 

İnovasyon çalışmalarına, bu alandaki yetkinliğinizi ölçmeye yönelik bir Check Up yaparak başlamak size bazı avantajlar sağlayacaktır. Öncelikle, her şirketin inovasyon alanındaki ihtiyaçları bir değildir. Her şirketin sorununu çözebilecek nitelikte mucizevi bir inovasyon yapma formülü de bulunmamaktadır. Bu çalışma, bir bakıma doktor/hasta ilişkisine benzetilebilir. Doktor hastasını muayene etmeden ona teşhis koyamaz ve ilaç yazamaz. Teşhis koymanın tek yolu, şirketin ihtiyaçlarını bir inovasyon denetimi yani Check Up’ı çerçevesinde tespit etmektir. Hatta, bu Check Up’ı belli bir zaman aralığından sonra tekrarlamak da gerekir. Hastanın tedaviye nasıl cevap verdiğini kontrol etmek önemlidir. Uygulanan inovasyon programının, gerçekten istenilen sonuçları verip vermediğinin kontrol edilmesinin tek yolu da buradan geçmektedir.

Binovative Check Up

Size blogdaki geçmiş yazılarımızda, ideal bir İnovasyon Denetiminin / Check Up’nın nasıl yapılması gerektiği konusunu anlattık. Yüz yüze yapılan bir denetim sürecinin zaman maliyetini gördük. Bugün ise, geldiğimiz noktada sizlere özel geliştirdiğimiz yenibir online araç olan Binovative Check Up’tan bahsetmek istiyoruz. Bu alanda çalışmaya başladığımızda tespit ettiğimiz en önemli sorun, piyasada bu alanda kullanılan online araçların yetersizliği oldu. Çoğunun, Ar-Ge departmanı olan ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak tasarlanmış araçlar olduğunu tespit ettik.

 

İsimlerinde “İnovasyon” kelimesi geçmesine rağmen, bu tür araçların içeriklerine baktığımızda, esasında inovasyon ile ilgili çok az sayıda soru ve analiz barındırdıklarını gördük. Ticaret veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ise, inovasyon yetkinliklerini ölçmek ve geliştirmek için, bu araçların sonuçlarını kullanamadıklarını tespit ettik. Son olarak da, mevcut araçların aksine, doldurması çok zaman almayan, sadece inovasyon ile ilgili ve gerekli soruları içeren, basit ve yalın bir araç geliştirmemiz gerektiğini anladık.

 

Başta da belirtiğim gibi, inovasyona başlamadan önce yapılacak en doğru hareket, şirketin bu alandaki ihtiyaçlarını denetlemektir. Diğer bir deyiş ile, şirketi bir inovasyon Check Up’dan geçirmektir.Binovative Check Up’ın ürettiği raporda, durumunuzu diğer şirketler ile karşılaştırdığınızda, hangi alanda onlardan daha ileri veya onların daha gerisinde olduğunuzu göreceksiniz. Raporlama sistemimizin karşılaştırma fonksiyonunun, eksikliklerinizi ön plana çıkarmaktan ziyade, inovasyon alanındaki gelişim alanlarınızı ortaya koymak için tasarlandığını asla unutmayın. Raporda beş farklı boyutta yer alan gelişim alanlarınız konusunda çalışmalar yapmaya başladıktan bir süre sonra, kat edeceğiniz gelişmeyi kendiniz de fark edeceksiniz. İnovasyon çalışmalarınıza hangi noktadan başlamanız konusunda sizi yönlendirecek pratik ve online bir araç olan Binovative Check Up ile ilgili detaylı bilgiye https://www.binovative.com/binovative-check-up/ adresinden ulaşabilirsiniz.