Top

Kurumların Sürdürülebilirliği, İş Veren Markası & Kurumiçi Girişimcilik

Kurumların Sürdürülebilirliği, İş Veren Markası & Kurumiçi Girişimcilik

Kurumiçi girişimcilik terimi ile pek çok kez karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak, bu yazımda ne olduğundan ziyade ağırlıklı olarak, şirketlerin yaşam süresinin uzaması ve stratejik insan kaynakları noktasındaki işlevini ve önemini ele alıyor olacağım. Yani, şirketinizin / kurumunuzun en iyi yetenekleri cezbedilmesine ve elde tutabilmesine nasıl yardımcı olabileceğinden bahsedeceğim. Diğer bir ifade ile, “iş veren markası” olunmasına pozitif katkısının altını çizeceğim.

 

Literatürde Kurumiçi Girişimcilik

 

Kurumiçi Girişimcilik terimi, ilk olarak 1980’lerde yönetim danışmanlığı yapan Gifford ve Elizabeth Pinchot’un “Kurumiçi Girişimcilik Yapma: Girişimci Olmak İçin Neden Kurumdan Ayrılmanız Gerekmez?” adlı kitabı ile literatüre girmiştir. Bu kitapta, kurumiçi girişimciler “bir işletme içinde her türlü inovasyon yapılması konusunda sorumluluk alanlar” olarak tanımlanmışlardır. “The American Heritage” sözlüğü ise, büyük bir organizasyon içinde çalışıyor iken bir girişimci gibi davranma eylemidir, şeklinde tanımlamıştır.

 

O halde kurumiçi girişimci, bir sorunu çözmek için bir fırsat gören ve gerekli önlemleri alan bir çalışandır. Başka bir deyiş ile, kurumiçi girişimci bir problem çözücü ve aynı zamanda bir liderdir. Bunun ile birlikte, genellikle tamamen yeni bir ürün veya hizmete dönüşebilecek bir “yan proje” başlatır. Bu arada, idealinde söz konusu “yan projeler”, şirketin inovasyon stratejisi ile de uyumludur.

 

Kurumiçi girişimcilik kaynaklı ve dahili “yan projeler” olarak başlamış olan ünlü inovasyon örneklerinden bazıları şunlardır: Gmail; iPod ve iPhone; Play Station; Post-it.

 

Kurumiçi Girişimcilik & Sürdürülebilir Rekabet Gücü İlişkisi

 

Bu iki husus arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için, kurumiçi girişimcilerin ve girişimcilerin dört ortak özelliğini açıklamak yerinde olacaktır. İnovasyon yani yenilik yapma dürtüsü bunlardan ilkidir. Diğerleri ise şu şekildedir:

 

Liderlik (Leadership): Başarılı kurumiçi girişimcilerin ve girişimcilerin en önemli özelliklerinden biri güçlü liderlik becerileridir. Başarılarının önemli bir parçası, ortak bir hedefe ulaşmak için diğerlerini motive edebilmektir. Yaratıcı yönetim ve liderliğe yönelik çeşitli yaklaşımlar, hem girişimciler hem de kurumiçi girişimciler arasında tipiktir.

 

Zeka & Vizyon (Intelligence & Vision): Zeka, bir projeyi tamamlamak için doğru beceri setlerine ve araçlara sahip olmak anlamına gelebilir iken, vizyon ise trendleri tespit etmeyi ve tespit neticesinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmeyi ifade eder.

 

Uyarlanabilirlik (Adaptability): Hem kurumiçi girişimciler hem de girişimciler, sorunlar ve zorluklar ortaya çıktığında, hızlı yani çevik (agile) bir şekilde yön değişikliğine gidebilirler. Teoride en iyi görünen planlar ve stratejiler dahi engeller ile karşılaşabilir. “Uyarlanabilirlik”, beklenmedik herhangi bir durum ile yani engel ile karşılaşıldığında etkili bir biçimde yanıt verebilmek anlamına gelir.

 

Bu dört özelliği taşıyan çalışan sayısı ne kadar fazla olur ise, inovasyon bir kurum / şirket kültürü olarak o kadar pekişir. Ayrıca, kurumunuzun / şirketinizin krizler karşısında startup çevikliğinde hareket edebilmesi de mümkün hale gelir. Dolayısı ile, şirketinizin / kurumunuzun ömrünün uzamasını şansa bırakmamış olursunuz. Laf aramızda, inovasyon da şansı sevmez! Şansa bırakmamanın yoku da kurumiçi girişimcilikten geçiyor.

 

Kurumiçi Girişimcilik & İş Veren Markası İlişkisi

 

Kurumiçi girişimciliği teşvik etmek, şirketlerin / kurumların ömrünün uzayabilmesi için olduğu kadar, “iş veren markası” olabilmek için de önemlidir. Bu iki husus oldukça iç içe olan iki husus. New York Times’ın en çok satan yazarlarından Daniel Pink’e göre, profesyonellerin performansı ve iş tatmini için şu üç faktör oldukça hayatidir: özgürlük, ustalık ve amaç. Bu üç faktör, çalışanları hem daha üretken hem de duygusal olarak işlerine daha çok bağlı kılar. Bu onların şirketinizde kalma olasılıklarını da artırır.

 

Kurumiçi girişimciliğe izin vermek, sizi genç yetenekler için karşı konulmaz kılar. Bunun ile birlikte, çalışanlarınızı mutlu eder. Kurumiçi girişimcilik iş arayanlar için çekicidir. Kurumiçi girişimcilik, sadece çalışanlarınızı mutlu etmez, aynı zamanda yeni yetenekleri çekebilmenize de yardımcı olur. Bulunması zor profillerin, onları özgürce kanatlarını açmaya teşvik eden bir şirket kültürüne hayır demeleri ihtimalini de azaltır.

 

Kurumiçi girişimciliğin sunabileceği daha pek çok şey var: Daha mutlu çalışanların haricinde daha iyi ürünler ve hizmetler. Ancak, bunlara sahip olabilmek şirket kültüründe bir değişiklik gerektirir. Örneğin, çalışanların hata yapmaktan korkmaları gereken şirket kültürü kontrollü olarak geride bırakılmalıdır. Ayrıca, ilk aşamada projelerinin somut neticesini göstermelerinin beklenmediğini de hissetmelidirler. Kurumiçi girişimcilik veya startup projesi başarılı bir işe dönüştüğünde, grup için ödüller de cazip olmalıdır.

 

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, kurumiçi girişimcilik ile yalnızca yeniliği teşvik etmiyor ve çalışanlarınızı mutlu etmiyorsunuz. Aslında, şirketinizin / kurumunuzun geleceğinin lider adaylarını yaratıyorsunuz! Bu yüzden yazıma başlar iken, insan kaynakları kelimelerinin yanına strateji kelimesini de ekledim.

 

Sonuç olarak, kurumiçi girişimciliğin bir sistem çerçevesinde şirket / kurum kültürü olarak yerleşik hale gelmesi son derece önemlidir. Şirketlerin yaşam süresinin uzaması ve iş veren markası olunması noktasındaki öneminin altını çizmek gerekiyor.

 

Yazar: Güven Karaöz