Top

Kurumsal İnovasyon Yolculuğu Önce Ölçülüp Sonra Biçilmeli!

Kurumsal İnovasyon Yolculuğu Önce Ölçülüp Sonra Biçilmeli!

“Şu andan itibaren inovatif olacağız, bir şeyler yapacağız, pek çok şey yapacağız ve piyasayı alt üst edeceğiz. Fakat, nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz.” Evet, birçok kurumdan duyabileceğimiz bir veryansın! İnovasyon yolculuğuna çıkmaya karar veren kurumlar, öncelikle mevcut potansiyelini keşfetmeli ve inovasyon yetkinlik seviyelerini (İYS) ölçümlemelidirler.

 

İYS Nasıl Ölçümlenir?

 

İnovasyon yetkinlik seviyesinin nasıl ölçümleneceğini anlamak, şu basit soruya yanıt vererek başlar: İnovasyon, sizin için ne ifade etmektedir? Daha özel olarak sormak gerekir ise, inovasyon vizyonunuz, kurumunuzdaki meslektaşlarınız ve yöneticileriniz ile aynı mı? Yakın zamanda, üst yönetim tarafından inovasyon kültürü oluşturabilmek adına bir faaliyet yapılmadı ise, muhtemelen kurumunuzdaki çalışanların inovasyon vizyon ve bakış açıları birbirinden farklıdır. Yüksek performanslı bir inovasyon kültürünü bünyesinde oluşturmak isteyen her kurum, öncelikle mevcut ortamı ve iklimi anlamaya çalışmalıdır. Mevcut durumu ve iklimi anlamaya çalışır iken, strateji, organizasyon, kültür, süreç, işbirliği ve altyapı ile ilgili temel sorular geniş bir yelpazede sorulmalıdır. Başlangıç noktası bilinmeden çıkılan inovasyon yolculukları, sadece ilerlemeyi ölçümlemenin önünde bir engel yaratmayacak, aynı zamanda hayal edilen sonuçları sağlayacak bir strateji oluşturma şansını da azaltacaktır.

 

İYS’nin Ölçümlenmesi Neler Kazandırır?

 

Dolayısı ile, kurumunuzun inovasyon ekosistemini nasıl geliştireceğinize dair bir yol haritası oluşturmadan önce, mevcut inovasyon seviyenizin derinlemesine anlaşılması büyük önem taşımaktadır. İş ekosisteminiz ile ilgili inovasyon odaklı bir anlayış oluşturmaya ve geliştirmeye çalıştığınızda, şirketinizin mevcut inovasyon yetkinliği ile ilgili her faktörü hesaba katmanız gerekir. Bu ayrıntılı yaklaşım, inovasyona tek boyuttan bakmanızı ortadan kaldıracaktır. Böylelikle şirketinize, inovasyon stratejisi, organizasyonel yapılanması, inovasyon kültürü, çalışan yetenek ve becerileri, fikirden ürüne inovasyon süreçleri, altyapı ve inovasyon işbirliği gibi, farklı perspektiflerden bakabileceksiniz. İnovasyon yetkinliklerinize farklı perspektiflerden bakabildiğinizde, sadece mevcut durumunuzu anlamak ile kalmayacaksınız. Aynı zamanda, net bir eylem planının geliştirilmesini sağlayan, etkili bir boşluk analizi yapma imkanı da bulabileceksiniz.

 

İYS Kimler Tarafından Ölçümlenmeli?

 

İnovasyon yetkinlik seviyesini ölçümler iken, gerçekçi olmak ve görmek istediklerinizden çok gerçekte ne olduğunu ölçümlemek çok önemlidir. Bu bağlamda, kurumu/çalıştığı yapıyı derinlemesine tanıyan ve gerçekçi yanıt verebilecek kişiler tarafından ölçümlemenin yapılması da, ayrıca önem arz etmektedir. Mevcut inovasyon yetkinlik seviyenizi ölçümleyerek tespit ettikten sonra, firmanızı inovasyonu kucaklayan bir yapıya dönüştürecek bir strateji oluşturmaya başlayabilirsiniz.

 

Sadece İnovasyon Yolculuğuna Yeni Başlayan Kuruluşlar mı İYS’ni Ölçümlemeli?

 

Başlıktaki bu soruya, net bir şekilde hayır yanıtını verebiliriz. Kurumsal inovasyon organizasyonunu oluşturmuş ve süreçlerini tanımlamış firmalar da, inovasyon yetkinlik seviyelerini ölçümleyebilirler. Hatta, belli KPI’lar ile inovasyon performansını takip eden firmaların da, inovasyon yetkinlik seviyelerini ölçümlemeleri gerekmektedir. Dikiz aynası metaforundan yola çıkar isek, bir arabayı sürmek için hem ön cama hem de dikiz aynasına ihtiyacınız vardır. Aynı şekilde, inovasyonu ölçümlemek için de, sonuca dayalı ve geçmişte yapılan inovasyon odaklı faaliyetler ile ilgili bilgi veren ölçümlemelerden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Evet, performans odaklı ve sonuca dayalı ölçümlemeler, işletmelere başarıyı ölçümlemek için somut sonuçlar sağlar. Bu sonuçlar gerekli ve önemli olsa da, inovasyonun kendisini ölçümleyememektedir.

 

Dikiz aynası metaforu ile düşünecek olur isek, sadece arkanızda ne olduğunu görebiliyor iken araba kullanmak istemezsiniz. Geçmişte yapılan inovasyon faaliyetlerinin belli metrikler ile sonuçlarını ölçümlemek, firmalara güvenilir bilgi sağlayabilmektedir. Buna karşılık, gelecekteki yenilik odaklı faaliyetlerin başarısını sağlamaya, yani önünüzü görmeye yardımcı olamazlar. Çünkü, şirketler genellikle neyin değişmesi gerektiğini çok geç bulurlar. İnovasyon performansının iyileştirilmesi, inovasyon süreçlerinin daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirilmesi anlamına gelir. Bunu yapmak için de şirketler, strateji, organizasyon, kültür ve süreç gibi yeniliğe yardımcı olan faktörleri ölçümlemelidir. İnovasyon liderleri, kurumun inovasyon yetkinliğini ölçümleyerek, yalnızca inovasyon stratejilerinin hayata geçirilip geçirilemediğini anlamak ile kalmazlar. Aynı zamanda, başarısızlıklarının nedenlerini de kavrayabilirler.

 

Öyle ise sonuç olarak, işe mevcut inovasyon yetkinlik seviyenizi ölçümleyerek başlayabilirsiniz. Bu noktada yegane başlangıç adımları şunlardır: Öncelikle, inovasyonu ölçümleyen doğru bir araç kullanmak. Akabinde de, ölçümleme neticesinde alacağınız geri bildirim raporuna istinaden, inovasyon yönetim stratejinizi oluşturmaktır. İnovasyon yönetim stratejisi ve sistemi olan firmalar ise, sürdürebilirliği sağlayabilme ve inovasyon performanslarını artırabilmek amacı ile, mevcut inovasyon yetkinliklerini ölçümlemelidirler. Unutmayalım ki, inovasyon yolculuğunun başarı ile sonuçlanabilmesi için, önce ölçüp sonra biçmeliyiz!

 

Yazar: Seçkin Dilek