Top

Şirketlerde İnovasyon Liderinin Önemi & Kriterleri

Şirketlerde İnovasyon Liderinin Önemi & Kriterleri

İnovasyonun özünde, lider olmak, zorlukları göğüslemek ve mücadele etmek vardır. Ne kadar basit anlatır isek anlatalım, inovasyon öyle herkesin kolay anlayacağı, çabuk kabulleneceği ve destek olacağı bir oluşum değil maalesef. İnovasyon felsefedir, bakış açısıdır, kimsenin göremediğini görebilmek, hissedebilmektir. Hal böyle olunca, inovasyon lideri olmakta kolay olmuyor tabi ki. Bilgi istiyor, yetenek istiyor, mücadele istiyor. Hele ki bu alanda öncü olacak iseniz, her şeyden öte tecrübe istiyor. Bana göre en basit hali ile inovasyon, “Sırlar Dünyasının Anahtarıdır.” Fakat, bundan kimse bir şey anlamayacağı için, “Bilginin, Becerinin ve Yeteneğin, Bilim ve Teknolojinin Işığında Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüştürülmesidir.” diyebiliriz.

 

Öncelikle, inovasyonun ve inovasyon yöneticisinin ne kadar önemli olduğu ile alakalı bir araştırmadan bahsetmek isterim. Yapılan araştırmalarda, inovasyonu destekleyen CEO’ların şirkette daha uzun kaldığı ve şirketin yükseliş eğiliminin sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Araştırmalar, sürekli olarak yenilikçilik yapan şirketlerin pazar payının, diğer rakiplerine göre daha fazla olduğunu ve daha fazla kar elde ettiklerini gösteriyor. Bu şirketlerin çoğunda, inovasyon faaliyetlerini organize eden ve inovasyonu kurum kültürü haline getirme noktasında oluşturulmuş inovasyon departmanı bulunmaktadır. Tabi olarak, yetenekli çalışanlardan oluşan bir inovasyon ekibinin olduğu da bilinmektedir.

 

İşin en kritik noktası ise, bu departmanı yönetecek ve ekibi cesaretlendirecek tecrübeli bir inovasyon yöneticisidir. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere, ön görü sahibi olmak veya öngörülen geleceğe hazırlık yapmak iyi bir yöneticinin öncelikli görevleri arasındadır. Başarılı olan bu şirketler, inovasyonu ciddiye alıyor ve hamlelerini ona göre planlıyorlar.

 

Her zaman yönetim odaklı yönetici olmak yerine, ekip ruhunu canlı tutan bir yönetici olmayı tercih ettiğimi rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü başarı tek kişinin sahipleneceği bir sonuçtan ziyade tüm ekibin desteği ve gayreti ile olan bir oluşumdur. Değişmeyen gerçeklerden biri de, inovasyona ne kadar inanır ve destekler iseniz karşılığını da o kadar alırsınız.

 

İyi bir İnovasyon Yöneticisinin birçok kritere sahip olması gerekir ama özet ile sıralamak gerekir ise;

 

Bu alanda uzun yıllar tecrübe edinmiş, heybesini doldurmuş, yarışmış, üretmiş, eğitmiş, yeni nesillere yol göstermiş, kısacası bu iklimin her mevsimini yaşamış olmak gerekiyor. Aşağıdaki maddelerde özet ile anlatılmış daha net bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

1.Başarılı bir inovasyon süreci için üst yönetimin desteğini almayı bilirler;

 

Gerek kurumsal gerek ise patron şirketlerinde olsun, üst yönetimin desteğini almadan ilerlemek mümkün değildir. İnovasyonun şirket için elzem bir çalışma olduğunu, itici bir güç olduğunu ve yeni nesil işletme trendi olduğunu üst yönetime anlatarak ikna etmenin gerektiğini bilirler.

 

2.İnovasyonun odağında insan olduğunu bilirler;

 

İnovasyon, yetenekleri açığa çıkartılan çalışanlar tarafından oluşturulan yaratıcı fikirlerin değere dönüştürülmesidir. Bu sebep ile, şirket içinde yaratıcı çalışanları cesaretlendirerek, yeteneklerini açığa çıkarmanın gerekliliğini bilirler. Marcus Aurelius’un “Kendime Düşünceler” isimli kitabında anlattığı gibi, her şeyin odağına insanı koyarsanız, yarattığınız değer sizi değerli kılar.

 

3.İnovasyon konusunda sürekli araştırma yaparlar;

 

Kurumun yapısına uygun metodoloji gerektiğini bilirler ve en uygun yöntemi uygulamaya koyarlar. Faydalı fikirler asla tesadüfi değildir. Tecrübeli inovasyon yöneticileri, çalışanları motive edecek araştırmaları yapar ve gerekli gördüğü çalışmaları uygulamaya koyarlar. Her ne kadar inovasyon standartlar ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yapıya sahip olsa da, yine de ISO 56002 gibi İnovasyon Yönetim Sistemlerine hakim olur ve standartları bilirler.

 

4.İnovasyon kültürünün önemini bilirler;

 

Bir şirketin en büyük zenginliği insan kaynağının çeşitliliğidir. Bu çeşitliliği pozitif değerlere dönüştürebilmek için, eşit haklar ve özgür düşünce paylaşımı için uygun ortamlar yaratırlar. Çevik sistemler kurarak, yaratıcılığı motive etmek ve doğru kültürü oluşturmak için, ORTAK AKIL anlayışı ile inovasyon kültürü oluşturmanın gerektiğini bilirler.

 

5. Tüm örgütsel düzeyde çalışırlar;

 

Gerektiğinde masada gerektiğinde ise, sahada olması gerektiğini bilirler. Her çalışma seviyesine uygun dil ve çalışma düzeyi belirleyebilirler.

 

6. Analitik düşünüp, analiz yapmadan karar vermezler;

 

Problemlerin çıkış noktasını ve yapısını anlamadan müdahale etmezler. Analitik yapıya sahip inovasyon yöneticileri, ilk önce örgütsel yapıyı, içinde yer aldığı ekosistemi, ekipleri ve bireysel performansları değerlendirirler. Sonuçları değerlendirip, dengelere göre aksiyon alırlar.

 

7. Multidisipliner bakış açısı ile parlak fikirleri araştırırlar;

 

Zamanın yapısına, olayın kapsamına ve ihtiyaç düzeyine göre değişen birçok öneri toplama sistemi vardır. Ekip ruhuna inanan inovasyon yöneticileri, mümkün olduğunca fazla kişiyi oyuna dahil ederek fazla sayıda sesi, kargaşa ve uyumsuzluk oluşturmadan dinlemeyi bilirler.

 

8. Çalışanları cesaretlendirip yönlendirir ve işleri kolaylaştırırlar;

 

İnovasyon yöneticilerinden doğrudan inovatif proje geliştirmesini beklemek doğru olmaz. Fakat, çalışanlara inovasyonun önemini anlatarak ve onları yönlendirerek doğru fikirlerin açığa çıkmasını kolaylaştırırlar. Bunun için, uygun çözüm ve öneri ortamları yaratırlar. Sorunu ve çözümünü bilen sahadaki çalışanları cesaretlendirirler.

 

9. Çalışmalara öncülük, çalışanlara ise koçluk yapabilirler;

 

Yaratıcılık yeteneklerinin nasıl açığa çıkarılacağını bildikleri için, çalışanlara mentörlük yapmayı bilirler. İşleri yoluna koyma noktasında, makul seviyede risk almaya teşvik ederek öncülük yaparlar.

 

10. Ölçülebilir ve sürdürülebilir inovasyon sistemine inanırlar;

 

Sürdürülebilen, ölçülebilen ve çıktıları analiz edilebilen çevik sitemlerin gücüne inanırlar. Çalışanları motive edecek ve performanslarını ölçümleyecek prime dayalı İK süreçleri geliştirirler. Şirkete değer katan veya gayret göstermeyen çalışanları ölçümleyip oyun kurucu olurlar.

 

11. Gelişim için eğitimin gücüne inanırlar;

 

Bir şirkette inovasyon kültürünü oluşturmanın ilk adımı eğitimdir. Eğitimin gücüne inanırlar ve çalışanların kişisel gelişimine de katkı sağlayarak kültür yapısını güçlendirmeyi bilirler. Ekip ruhuna inanırlar ve top yekün mücadele edecek çalışanlar yetiştirmeyi bilirler.

 

12. İnovasyon ekosisteminden kopmazlar.

 

İnovasyon yöneticileri sürekli bilgilerini güncellerler, networklerini genişletirler ve inovasyon ekosisteminden de kopmazlar. Bilirler ki, bilgi güçtür ve her daim yenilenmek gerekir.

 

Liderlik, hak edilerek alınan, yaşayarak, uygulayarak ve yönetir iken de öğrenime açık olmayı gerektiren bir ünvandır. Ben Horowitz‘in “Zor Şeyler Hakkında Her Şey” isimli kitabında anlattığı gibi, hiçbir eğitim bizleri lider yapmaz. Liderlik, aldığımız eğitimler, sezgilerimiz, karakterimiz ve çalışma azmimiz ile, şirket yararına uygulayabilme ve başarıya dönüştürebilme felsefesinin toplamıdır.

 

Yazar: Mehmet Gökhan Karatoy