Top

Uzaktan Çalışmayı Fırsata Dönüştürmek için Kurumiçi Girişimcilik!

Uzaktan Çalışmayı Fırsata Dönüştürmek için Kurumiçi Girişimcilik!

Covid-19 pandemi süreci toplumları, tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını oldukça etkileyen bir süreç oldu. Bunun ile beraber de, kurumlar bu süreçte ciddi sorunlar ile karşılaştı. Bazıları uzaktan çalışma modeline geçer iken, bazıları maalesef kapanmak durumunda kaldılar. Bazıları ise, döneme uygun şekilde online iş modellerini devreye aldılar.  Her kurumun farklı zorluklar ile karşılaştığı bu süreçte gördük ki, iş dünyası gerek çalışma şekli, gerek ise bakış açısı olarak değişimden kaçamayacak.

 

Çalışma Kültürü ve İş Yapış Biçimleri kaçınılmaz olarak değişiyor!

 

Kurumlar ve çalışanların birçoğu, Covid kısıtlamalarına hızlıca uyum sağladılar. Ancak, burada kritik olan husus, “iş eşittir ofis” mantığından uzaklaşıp, evden/uzaktan çalışma modellerini benimsemek oldu. Yapılan bir araştırmada, Türkiye’de 2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon kişinin uzaktan çalışma modeli ile çalışacağı öngörülüyor. Hal böyle olunca, kurumlar bu zamana kadar süregelen çalışma kültürlerini, iş yapış biçimlerini, çalışan bağlılığını ve sadakatini, çalışan motivasyonunu güçlendirecek şekilde değiştirmek durumundalar. Şu günlerde, evden çalışmanın zorlayıcı olduğundan sıkça bahsedildiğini duyuyoruz. Oysa, yine yapılan araştırmalara göre, evden çalışma modeline geçen çalışanların büyük bir çoğunluğu da, bu çalışma şeklinin devam etmesini istiyor. Peki, kurumların da maliyet avantajı sağladığı uzaktan çalışma süreci, hem kurum hem de çalışanlar için fırsata dönüştürülebilir mi?

 

Kurumiçi girişimciliği ön planda tutun: Çalışanlar, kurumlarına veya çalışma arkadaşlarına değer kattıklarını hissettikleri işlerde olmak isterler.

 

Kurumlar, kurumiçi girişimciliği destekledikleri müddetçe, başarılı, sürdürülebilir ve değişime hızla ayak uydurabilen organizasyonel yapıya sahip olacaklarını bilmelidirler. Girişimcinin kurum bilincine sahip olduğu kurumiçi girişimciliği uygulayan kurumlar, uzun yıllar varlıklarını sürdürebileceklerdir. Aynı zamanda, kurumiçi girişimcilerin desteklenmesi ve kurumiçi programların oluşturulması, çalışanlarını teşvik edeceği gibi, kurum kültürünü de olumlu yönde etkileyecektir. Kurumiçi girişimcilerin, şirket içerisinde oluşturduğu sinerji, tüm çalışanlar arasında farkındalığın artmasını da sağlayacaktır. Burada unutulmaması gereken konu ise, her girişim ya da fikir hayata geçmek zorunda değildir. Ancak, “girişimci gibi düşünmek”, bir girişimcinin bakış açısının öğrenilmesi için kritik rol oynar.

 

*Gifford Pinchot III, 1978’de kurum içi girişimci terimini tanımlarken “hayalperestler” ifadesini kullanmıştı.

 

Kurumiçi girişimciler, iş konusunda tutku sahibi ve işverenleri adına katma değer yaratan, özgüveni yüksek ve rekabete açık kişilerdir. Girişimci ruha sahip oldukları için, ölçülü risk alma, yenilikçi yaklaşımda bulunma ve kurumun finansal sonuçlarına katkı sağlama konusunda isteklilerdir. Hayalperest* ve yaratıcı kimlikleri ön plana çıkar. Bu tutku ile fikirlerini hayata geçirmek için de, kurumun desteğine ve motivasyonuna ihtiyaç duyarlar.

 

Covid-19 pandemi sürecinde başlayan ve bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak uzaktan çalışma sürecini, çalışanlarını girişimcilik konusunda besleyen, motive eden kurumların, daha verimli ve yenilikçi kurumlar olacağını söyleyebiliriz.

 

Kurumların inovasyon ve girişimcilik konularında önce yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları beklenir. Ardından, çalışanlarına kendilerini bu yönde geliştirebilmeleri için öncülük etmeleri beklenir. Kurumlar buna ilişkin olarak, fikir çalıştayları, farklı kurum örnekleri ve network sağlama konularında eğitim etkinlikleri düzenlerler. Çalışan fikirlerinin iletileceği yapılar oluşturulmalı, her fikir mutlaka değerlendirilmeli, kuruma ve geleceğe uyum sağlayan yeni iş fikirlerine, yeni ürün/hizmet fikirlerine açık olmalıdır. Çalışanlar ile bağlantı kurmak oldukça önemlidir. Uzaktan çalışma sürecinde, kim bilir belki de hiç tahmin edemediğimiz ya da beklemediğiniz kadar yeni fikir, iş modeli/ürün/hizmet ve en önemlisi kurumiçi girişimciler ortaya çıkabilir!

 

Unutmayın ki, çalışanlar kurumlarına seslerini duyurmak, yaptıkları iş ile kurumlarına değer kattıklarını bilmek için can atıyorlar! İyi uygulamaları yaymak, yenilikçi fikirlere ulaşmak ve hem kurumunuza hem de çalışanlarınıza fırsat yaratabilmek için onlara kulak vermeyi atlamayın. Kurumların da maliyet avantajı sağladığı uzaktan çalışma süreci, hem kurum hem de çalışanlar için fırsata dönüştürülebilir. Bunun yolu da, kurumiçi girişimcilikten geçiyor.

 

Yazar: Burcu Acahan