Top

Üye Öğrenci Toplulukları

Tech For Startup
Tech For Startup
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koç Girişimcilik
Koç Girişimcilik Topluluğu
Koç Üniversitesi
İYTE İnovasyon Topluluğu
İYTE İnovasyon Topluluğu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
SAYTEK
SAYTEK
Çukurova Üniversitesi