Top

Üye Öğrenci Toplulukları

Tech For Startup
Tech For Startup
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Koç Girişimcilik
Koç Girişimcilik Topluluğu
Koç Üniversitesi
Sastek
Savunma Sanayii & Teknolojileri Kulübü
Eskişehir Teknik Üniversitesi
İYTE İnovasyon Topluluğu
İYTE İnovasyon Topluluğu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
SAYTEK
SAYTEK
Çukurova Üniversitesi
FUTAG
Teknoloji, Ar-Ge & Girişimcilik Topluluğu
Fırat Üniversitesi
GSUWIBLOGO
WOMEN IN BUSINESS
Galatasaray Üniversitesi