İnovasyon kültürünün sürdürülebilir olabilmesi için, ihtiyaçlarınıza uygun olarak, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon yöneticisi eğitim programları tasarlıyoruz. Kurumların üst yönetimlerine yönelik eğitimler ve mentorluk ile de, inovasyon kültürünün kurum içerisinde kalıcı olmasını sağlıyoruz.

Kurumiçi Girişimcilik Eğitimleri

Eğitim programımız ile kurumunuzun her seviyesinde, inovasyon kültürünün kalıcı olarak yerleşmesine yardımcı oluyoruz. Çalışanlarınızın geneline yönelik bilinçlendirme eğitimlerinden başlayarak, inovasyon uzmanlık eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim programlarımız bulunuyor. Bize, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu anlatmanız yeterli.

Yaratıcı düşünce, değer önerisi ve iş modeli kanvası eğitimleri ile başlıyoruz, müşteri mülakat teknikleri, yalın girişim (lean strartup), tasarım odaklı düşünce (design thinking) yöntemlerini uyguluyoruz. Eğitim programlarımızı bitiren çalışanlarınız, müşteri problemini tespit etmeyi ve doğrulamayı, probleme ilişkin çözüm geliştirmeyi, geliştirdiği çözümleri test etmeyi, son adım olarak da üst yönetime yönelik kısa ve etkili sunum yapma yetkinliklerini kazanıyorlar.

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik yeni eğitimler geliştiriyoruz. Bugüne kadar, talep üzerine kurum içinde geliştirilen projelerin dışarı çıkarılması (spin-out), kurumlar ile ‘stratup’lar arasında işbirlikleri kurulması, fikri haklar ve startup hukuku gibi konularda özel eğitimler tasarladık.

Kurumiçi Girişimcilik Eğitimlerimizin Avantajları

Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceğiniz, tek bir günden 12 güne kadar sürebilen uygulamalı eğitim kampları düzenliyoruz.

İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan eğitim program(lar)ını bugüne kadar bulamadıysanız, ihtiyacınız olan kurumiçi girişimcilik eğitimini birlikte tasarlıyoruz.

Uygulamanın içinden geliyoruz. Eğitimlerimizde, sadece Amerikan teknoloji şirketlerinin başarılarını değil, Türkiye’de bizzat içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız vakaları anlatıyoruz.

Eğitimlerimiz sadece teorik değil, sizinle beraber ofisin dışına çıkıp yerinde uygulama ve müşteri mülakatları yapıyoruz.

Kurum Üst Yönetimlerine Yönelik Eğitimler ve Mentorluk

Tecrübemiz bize, sadece kurum çalışanlarının inovasyon eğitimi almasının, şirketin girişimcilik alanındaki başarısını sınırlandırdığını gösterdi. Kültürel değişimin sadece çalışanlarda değil, onları dinleyecek ve karar alacak olan, kurum üst yönetimlerinde de yaşanması gerektiğine inanıyoruz.

Kurumun en üst düzey yöneticisinin desteklemediği bir inovasyon kültürünü, kurum içerisine sürdürülebilir bir şekilde yerleştirmenin imkansız olduğunu gördük. Kurum üst ve orta yönetimlerine özel geliştirdiğimiz eğitim modülleri, onların kurumlarını veya ekiplerini yönlendirmelerine ve inovasyona liderlik etmelerine yardımcı oluyor.

İnovasyon çalışmalarına ve projelerine, şirketin günlük işlerinden farklı yaklaşmak gerekiyor. Üst yönetimlerin, sektörleri ile ilgili inovasyon gündemine hakim olmalarını, katıldıkları şirket içi ve dışı toplantılarda doğru soruları sorabilmelerini ve önlerine gelen inovasyon projelerini en sağlıklı şekilde değerlendirebilmelerini sağlıyoruz

Kurum Üst Yönetimlerine Yönelik Eğitimler ve

Mentorluk Hizmetlerimizin Avantajları

Yoğun iş temposuna ek ağırlık getirmeyecek şekilde esnek olarak planlanmış, eğitim ve mentorluk seansları alıyorsunuz.

Kurum içinde veya dışında inovasyon konusunda yapılan toplantılara ve konuşmalara hazırlık yapılması konusunda destek veriyoruz.

Girişimcilik ekosistemi ile tanışma ve ‘networking’ yapma konusunda organizasyon desteği sağlıyoruz.

İnovasyon ve yenilik çalışmalarına direnç gösteren yöneticiler için, özel eğitim modülü tasarlıyoruz.

İnovasyon Yöneticisi Eğitim Programı

İnovasyonun sürdürülebilir olması ve bu alanda aldığınız danışmanlık hizmetine ihtiyacınızın zaman ile ortadan kalkabilmesi için, inovasyonun kurumunuzun ana yetkinliklerinden biri haline gelmesi gerekiyor. Bu konuda ihtiyacınız olan İnovasyon Yöneticisini yetişmek için, size yardımcı oluyoruz.

Bu konuda geliştirdiğimiz 5 haftalık İnovasyon Yöneticisi Eğitim Programı, haftada düzenlenecek 2 veya 3 günlük seanslar sonrasında, kurumların inovasyon danışmanlarına olan ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Yetiştirilen İnovasyon Yöneticisi ile bu dönem sonrasında kurduğumuz mentorluk ilişkisi, belirli bir süre sonra kurumların inovasyon faaliyetlerini kendi başlarına yönetebilmelerini sağlıyor.

Eğitimler esnasında İnovasyon Yöneticisi Adayları, girişimcilik ile ilgili tüm eğitim modüllerini çalışanlara vermeyi, ekiplere mentorluk yapmayı, inovasyon denetimi ve raporlaması yapmayı, kritik başarı göstergeleri oluşturmayı, girişimcilik ekosistemi ile sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeyi, ‘startup’lar ile temas kurmayı ve onlar ile yapılacak işbirliği sürecini yönetmeyi öğreniyor.

İnovasyon Yöneticisi Eğitim Programımızın Avantajları

Bugüne kadar Türkiye’nin en büyük şirketlerinin inovasyon yöneticilerini yetiştirdik. Dolayısı ile, kalitesine ve etkinliğine inandığımız eğitim programlarımızı tecrübe ediyorsunuz.

Hedefimiz, danışmanlığa olan ihtiyacınızı ilk etapta azaltmak sonra tamamen ortadan kaldırmak. Böylelikle, kendi inovasyonunuzu, gerçek anlamda kendiniz yönetebilir hale geliyorsunuz.

Bu eğitimi alan kurumların çoğu, daha sonra bu alanda çalıştırmaya başladıkları yeni uzmanları kendileri yetiştirmeye başladılar. Siz de, kendi inovasyon kültürünüzü yine kendiniz yaratmayı başarmış olacaksınız

Eğitimciyi eğit tekniği ile bu uzmanlığı şirket içerisinde daha geniş kitlelere yayabilmek, artık sizin elinizde olmuş oluyor.