Top

İnovasyon & Lider Yönetici Faktörü

İnovasyon & Lider Yönetici Faktörü

Joseph Schumpeter’e göre İnovasyon, “kalkınmanın itici gücüdür.” Kalkınmak için, bu itici gücü doğru kullanacak Lider Yönetici de çok önemlidir. Bana göre, inovasyonun en basit anlatımı, “Bilginin, becerinin ve yeteneğin, bilim ve teknolojinin ışığında azim ve cesaret ile bireyler ve toplum yararına sosyal veya ekonomik faydaya dönüştürülme mücadelesidir.” Bu mücadelede, bilgili ve tecrübeli Lider Yönetici faktörü çok önemlidir. Bilgi, her çağın en değerli unsurudur. Bilgiye sahip olma ve kullanma kabiliyeti, her yöneticinin altından kalkacağı bir şey değildir. Bilgi güçtür, güç egoyu doğurur ama ego her şeyi bildiğini zanneden bilgisizlerin zaafıdır.

 

Lider Yöneticilik

 

Lider Yöneticilik ayrı bir meziyet ve kültür ister. Herkes müdür olabilir ama herkes Lider Yönetici olamaz. Liderlik vasfı bulunmayan, egolarını bastıramayan, her şeyin doğrusunu ben bilirim diyerek kulaklarını farklı seslere kapayan kişiler, maalesef lider yönetici olamazlar.

 

Ben değil biz diyebilen, emek korsanlığı yapmayan, çalışanları ile bağ kurabilen, onları dinleyebilen ve gelişimlerini destekleyen yöneticilerin daha başarılı olacağını söylersem, sanırım yanlış söylemiş olmam. Maalesef, birçok kurumsal şirkette bile bu tür profesyonel yöneticilere rastlamak çok zor. Tek umudum, bilinçli yeni nesilin bir an önce yönetici pozisyonlarına ulaşması ve liderlik konumuna geçmesidir.  Bu arada, sözüm meclisten dışarı değerli yöneticilerimizi tenzih ediyorum.

 

“21. Yüzyılın cahilleri, okuma – yazma bilmeyenler değil, okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştiremeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.” Alwin Toffler

 

İnovasyon, yeniliğe açık olmayı, farklılığa tahammül edebilmeyi, makul oranda risk almayı ve ön yargılı olmamayı gerektirir. Çağımız yöneticilerin en büyük zaafı, yönetimindeki çalışanları dinlememek ve çevresindeki görüşlere saygı duymamak diyebilirim.

 

Bazı yöneticiler, çalışanlarına özgürce kendini ifade edebilme hakkı vermemekte, görüşlerini ve düşüncelerini aktarmalarına fırsat tanımamaktadır. Bu yönetici profile, maalesef inovasyonun önündeki en büyük engeldir. İnovasyonu sürdürülebilir kılabilmek için, çalışanları cesaretlendirebilen, onları dinleyip değerli olduklarını hissettirebilen yönetici seçimine çok dikkat edilmelidir. Çünkü, kendi dışındaki herkesin hatalarını arayan ve yanlışlarını ortaya çıkartıp yükseleceğine inanan bir yönetici profile de söz konusudur. Bu kişiler, kendine güveni olmayan, kişisel gelişimini tamamlamamış ve bulunduğu pozisyon için yeterli donanımdan yoksundurlar.

 

Liderlik genlerden gelir, maalesef başkaları tarafından verilen ünvanları ile elde edilemez. Lider, masada oturup emirler yağdıran değil, sahada ekibi ile bir bütün olabilen ve koşturabilendir. Lider yönetici, ekibini motive edecek unsurları işe entegre eder ve etrafında mutlu çalışanlar oluşturur.

 

İnovasyon bir yaşam biçimidir. İnovasyonu yönetmek ise, ayrı bir kültürü gerektirir. Bana göre, inovasyon kültürü, “Yaratıcılığın, yeniliğin, farklı bakabilmenin, çözüm odaklı düşünebilmenin ve değişime açık olmanın amaçlanıp teşvik edildiği ve bunların gerektirdiği kurallara, topyekun uyum sağlandığı davranış ve yaklaşımların tümünü ifade etmektedir.” İnovasyon kültürünün doğru oluşturulması ve yönetilmesi için, uygun donanımlara sahip tüm ekibe öncülük yapacak lider yönetici en önemli etkendir.

 

Her zaman söylediğim gibi, “İnsan kaynağının çeşitliliği şirketlerin en büyük zenginliğidir.” Asıl değerli olan, bu cevher niteliğinde olan zenginliği, inovasyonun lehine kullanabilen lider yönetici olabilmektir. Son olarak, tekrar üstünü çizmek isterim ki, bana göre,  “Lider yöneticilik kavramı, eğitimler almayı, uygun kültürü, sezgileri ve güven veren güçlü karakter yapısına sahip olmayı gerektirir. Çalışanlarına güven ve cesaret verebilen, onları dinleyen, gelişimlerine katkı sağlayan ve başarı için takım ruhu oluşturma felsefesine inanan yöneticilik modelidir.” diyebilirim.

 

Sonuç olarak, baştada paylaştığım üzere Schumpeter’e göre, İnovasyon, “kalkınmanın itici gücüdür.” Kalkınmak için, bu itici gücü doğru kullanacak Lider Yönetici de çok önemlidir. Azim ve sebat ile çıktığım meşakkatli, fakat bir o kadar da olumlu sonuçlar alacağımı düşündüğüm bu yolda, tüm düşünce ve tecrübelerimi faydalı bir rehber olabilme umudu ile paylaşmaya devam edeceğim.

 

Yazar: Mehmet Gökhan Karatoy