Top

Kullanım Koşulları

1) İşbu “Binovative Kullanım Koşulları” kapsamında kullanılan aşağıdaki ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamları taşıyacaktır:

 

a) Binovative: Binovative alan adı ve markasının sahibi Murat Peksavaş

b) Koşullar: işbu “Binovative Kullanım Koşulları”

c) Site: Binovative tarafından işletilmekte olan binovative.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi, mobil web sitesi ve mobil uygulamalar

d) Kullanıcı: herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişiler

e) Üçüncü Kişi İçerikleri: Site üzerinde Binovative’den bağımsız üçüncü kişiler tarafından eklenen her türlü içerikler

f) Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası

 

2) Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, Koşullar’da yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

 

Koşullar’da yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

Kullanıcı; Koşullar’ı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, bu Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Binovative’in, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlarını kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırsa dahi, Site’ye girişi sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Binovative’e karşı, gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, şahsen sorumlu olacaktır.

 

3) Site’nin herhangi bir alanında, üçüncü kişiler tarafından sağlanan veya yayınlanan Üçüncü Kişi İçerikleri açısından, sadece yer sağlayıcı konumunda olan Binovative’in, Binovative çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan Üçüncü Kişi İçerikleri’nin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

 

Binovative, üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

4) Kullanıcı, Site üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini, hukuka aykırı ve/veya suç içeren hiçbir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5) Kullanıcı’nın, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle doğacak zararlarından Binovative sorumlu değildir.

 

6) Kullanıcı; Binovative’e ait gizli bilgilere/ticari sırlara erişim sağlayamaz, değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

 

7) Kullanıcı; Site üzerinde yayınlanan Üçüncü Kişi İçerikleri’ni izinsiz olarak hiçbir ticari ve şahsi amaçla kullanmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini ve herhangi bir şekilde umuma iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; Üçüncü Kişi İçerikleri’ni değiştiremez, kopyalayamaz, satamaz, ticari amaçlarla kullanamaz, farklı mecralarda umuma iletemez.

 

8) Kullanıcı; Site üzerinde yer alan fikri mülkiyet hakları Binovative’e ait olan blog yazılarını, makaleleri, yazılı içerikleri, görselleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyet haklarına konu her türlü öğeleri, izinsiz olarak hiçbir ticari ve şahsi amaçla kullanmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini ve herhangi bir şekilde umuma iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları Binovative’e ait olan öğeleri değiştiremez, kopyalayamaz, satamaz, ticari amaçlarla kullanamaz, farklı mecralarda umuma iletemez.

 

9) Kullanıcı; Site üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını, Site üzerindeki yazılımların kaynak kodunu çıkarmayacağını, Site’nin sunucularına erişmeye ve/veya sunuculardaki verilere zarar vermeye çalışmayacağını, aksi takdirde hakkında Türk Ceza Kanunu m.243 ve 244 uyarınca suç duyurusu dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10) Binovative, dilediği zaman Site üzerinde sunulan hizmetlerde, Site’nin kullanımında veya Site’nin arayüzünde değişiklikler yapabilir.

 

11) Binovative, Site üzerinden, Binovative’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, herhangi bir web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler hakkında Binovative’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Binovative’e ait olmayan internet siteleri Koşullar kapsamında olmayıp, Binovative, Kullanıcı’nın bu internet siteleri üzerinde uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

12) Binovative; dilediği zaman Site’yi Kullanıcı’nın kullanımına kapatabilir veya Site üzerinde sunulan hizmetlere son verebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın Binovative’den herhangi bir talebi olamaz.

 

13) Binovative, teknik sorunlar nedeniyle Site’de oluşabilecek kesintilerden ve/veya veri kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

 

14) Site üzerinde, üçüncü kişiler tarafından yayınlanan her türlü içerik, yorum, ilan, açıklama ve paylaşım, ilgili üçüncü kişilerin kendi düşünceleri olup, Binovative’in bu üçüncü kişilerin yorumları ve düşüncelerine ilişkin herhangi bir yönlendirmesi, taahhüdü, onayı vs. bulunmamaktadır.

 

15) Binovative, Kullanıcı ile ilgili bilgileri, işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda öngörülen şartlar dahilinde kullanabilir veya üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

Kullanıcı, Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16) Binovative Koşullar’ı istediği şekilde değiştirebilir veya Koşullar’a geçici olarak son verebilir. Binovative’in Koşullar’da değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Koşullar uygulanır. Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına devam etmesi halinde, değişen Koşullar’ı onayladığı kabul edilecektir.

 

17) Binovative, “Binovative Kullanım Koşulları” gereği sahip olduğu tüm hakları ve yükümlülükleri, dilediği zaman kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir.

 

18) İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

19) İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.