Top
 

Manifesto

“BINOVATIVE = İnovatif Ol!”

“BINOVATIVE = İnovatif Ol!”

 

 

İçinde yaşamakta olduğumuz ve genetik kodunun merkezinde girişimcilik ve inovasyon olan 21. yüzyılda, geleceği yönetmenin ön koşulu geleceği inşa etmekten geçmektedir. Ülke olarak sürdürülebilir rekabet noktasında geri kalmamak için, ölçek fark etmeksizin ekonominin tüm aktörlerinin iş yapış biçimlerini, iş modellerini inovatif bir yaklaşım çerçevesinde dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu kültürel dönüşümü başarılı bir şekilde sürdürebilmek istiyorsak, yeni bir kariyer seçeneği olarak da görülen kurumiçi girişimcilik kavramına dünyada olduğu gibi ülkemizde de gereken önemin fazlası ile verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

Geleceği inşa etmek için vazgeçilmez olduğuna inandığımız ve değerlerimiz olarak ifade edebileceğimiz hususlar şunlardır:

Kurumiçi girişimcilik programı yürüten işletmelerin, girişimcilik yapmak isteyen gençler için gerçek bir alternatif olabileceğinin anlatılması;

İnovasyonun sadece büyük ölçekli işletmelerin / kurumların işi olduğu yönündeki tabuların yıkılması;

Ülke olarak sadece maliyetler üzerinden yapmaya alıştığımız rekabetin artık inovasyon ve teknoloji üzerinden yapılması gerektiği fikrinin yayılması;

İnovasyonun rastlantısal olmaktan çıkarılarak sürdürülebilir hale getirilmesi;

Girişimcilik ve startup eko-sisteminin potansiyel tehdit olarak değil, işbirliği yapılacak potansiyel paydaşlar olarak algılanması;

Girişimciliğin ve startup kültürünün kurumlara adapte edilmesi ve kurumiçi girişimciliğin sürdürülebilir kılınması;

Bir sürdürülebilir rekabet enstrümanı olarak açık inovasyonun işletme kültürü haline getirilmesi;

İş modeli inovasyonu yaklaşımının önemli bir pozitif çarpan etkisi yarattığına yönelik farkındalık oluşturulması.