top of page

Lojistik

Farklı üretim ve hizmet sektörlerinde kazandığımız tecrübe tüm sektörlerle uyumlu bir şekilde çalışmamızı kolaylaştırıyor. Özellikle ileri teknolojiye hakim olan sektörler yürüttüğümüz inovasyon çalışmaları bu yeni teknolojileri diğer sektörlere aktarmak konusunda Binovative’e büyük bir avantaj sağlıyor.

Ana Sayfa - Sektörler - Lojistik

Lojistik

Covid döneminde tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve e-ticaretin süratli gelişimi lojistik sektöründe önemli bir dönüşüme sebep oldu. Dijital dönüşümün de etkisiyle giderek robot kullanımı artan sektör teknoloji odaklı bir hale geldi. Binovative lojistik dışında mobilite, havacılık ve robotik alanındaki deneyimi ile bu sektörde çalışan firmalar için ideal bir inovasyon partneri niteliği taşıyor.

Kullandığı araçlar ve enerji tüketimi ile sürdürülebilirlik çalışmalarının odağında bulunan sektörde bugüne kadar yeni iş modellerinin geliştirilmesi konusunda çok sayıda inovasyon çalışmasına imza attık. Aynı şekilde lojistik sektörüne uygun alt yapısı olan bazı şirketlerde yaptığımız çalışmalar sayesinde bu şirketlerin sektöre ilk adımlarını atmasına yardımcı olduk.

Sektörun özeti

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Bu alandaki çalışmalarımızdan örnekler:

Teknik üniversitesi

Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitesinin kuluçka merkezinde...

Otonom Teslimat Projesi
Geleceğin Lojistiğini Tasarlamak

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ortaklı lojistik firması ile geleceğe...

Geleceğin Lojistiğini Tasarlamak

Bu alanda en popüler hizmetler:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

Eğitim
Eğitim
Mentorluk
Mentorluk
Kurum içi girişimcilik
Kurum İçi Girişimcilik
Yatırım Fonlara Yönelik
Yatırım Fonlara Yönelik Hizmetler

Bu sektöre özel Rakamlar

5

Trilyon $’ı aşan global pazar

10

E-ticaretin lojistik içerisindeki payı (%)

9

Türkiye’de sektörün GSYH içindeki payı (%)

bottom of page