Avrupa Birliği politikaları ve iş dünyası örgütlerinin AB kurumlarıyla ilişkileri konularında uzman olan Serap Atan TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’nde Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olarak görev yaptı.

 

Paris TÜSİAD Daimi Temsilci olarak, Türkiye’de ticari ilişkilerini ve yatırımlarını geliştirmek isteyen Fransız şirketlerine yönelik tanıtım, bilgilendirme ve yönlendirme etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu yürüttü.

 

Kariyeri boyunca  üstlediği görevlerde Fransa ve Avrupa’da girişimcilik ekosistemi aktörleriyle çalışan Serap Atan, Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Programları alanında da şirketler ve araştırma kuruluşlarına destek verdi.

 

Halihazırda Türkiye, Fransa ve Avrupa’da ekosistem aktörleriyle yenilikçilik alanında geliştirilecek partnerlikler aracılığıyla şirketlerin rekabet gücünün artmasını ve Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini amaçlayan projelere yönelik danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, yenilikçi şirketlerin Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde yararlanabileceği Avrupa Birliği finansmanları konusunda da destek vermektedir.