2018 yılının Ağustos ayında yaklaşık 1 ay içinde geliştirilen Sertifier, gerçekleştirilen etkinliklerin sonunda dağıtımı gerçekleştirilen sertifikaların web sitesi üzerinden tasarlanması, e-posta yolu ile dağıtılması ve bulut servislerinde depolanmasını sağlıyor. Dolayısı ile, dijital/akıllı diğer bir değiş ile kaybolmayan sertifika sunma hizmeti veriyor. Sertifier sunduğu değer önerisi ile, halihazırda matbaada kağıda baskı, elle imza ve akabinde yine elden dağıtımdan oluşan bu manuel düzeni internet ortamına taşıyarak, klasik sertifikalandırma işlemlerini ortadan kaldırıyor. Zaman kaybını da ortadan kaldırarak, günler süren işlemlerin çok daha kısa sürede halledilebilmesine olanak tanıyor.