Top

İnovasyon Yönetim Standartı Tag

İnovasyon Yönetimi Standartlaştırılabilir mi?

İnovasyon Yönetimi Standartlaştırılabilir mi?

İNOVASYON ve STANDARTLAŞTIRMA   Son zamanlarda inovasyonu standartlaştırmanın oksimoron bir ifade olup olmadığı ile ilgili, inovasyon konusunda çalışmalar yapmakta olan akademisyen ve profesyoneller de dahil olmak üzere, farklı kişilerden geri bildirimler almaktayım. Bu konu ile ilgili yapılan geri bildirimlerdeki ortak görüş, “Sonucu tahmin edilemeyen bir şey...

Read More