Top

Strateji Tag

Kurumsal İnovasyon Yolculuğu Önce Ölçülüp Sonra Biçilmeli

“Şu andan itibaren inovatif olacağız, bir şeyler yapacağız, pek çok şey yapacağız ve piyasayı alt üst edeceğiz. Fakat, nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz.” Evet, birçok kurumdan duyabileceğimiz bir veryansın! İnovasyon yolculuğuna çıkmaya karar veren kurumlar, öncelikle mevcut potansiyelini keşfetmeli ve inovasyon yetkinlik seviyelerini (İYS) ölçümlemelidirler.   İYS Nasıl...

Read More

İnovasyon Denetiminin/Check Up’ının Yapılması & Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İnovasyon Denetimi / Check Up’ı yapılırken, iki farklı yöntemin kullanılması mümkündür. İlk yöntem denetime katılanların önce soru formunu okumaları, sonra da formun onlar ile yapılan görüşme esnasında doldurulması olabilir. Diğer bir yöntem ise, önce soru formunun cevaplanması arkasından da her şeyi açıklığa kavuşturmak için görüşme...

Read More

İnovasyon Perspektifinden EFQM!

Türkiye’de KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından temsil edilen EFQM, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından ortaya konan bir yönetim çerçevesi veya modelidir. Ortaya koyan vakfın adı ile anılan EFQM Modeli, aynı zamanda bir mükemmeliyet modeli olarak da ifade edilmektedir. Yönetimde ve iş yapış biçiminde mükemmeliyet denilince...

Read More
Rekabet Analizi, Değer Önerisi

Değer Önerisi İçin Rekabet Analizi’nin Önemi

Bir önceki yazımızda, “değer önerisi”nin stratejik düzeydeki öneminden, Netflix örneği üzerinden giderek, bahsetmiştim. Özet olarak, inovatif bir iş modeli tasarlayabilmenin yolunun kendini sürekli yeniden keşfedebilmekten geçtiğini ve Netflix’in başarısını bu becerisine borçlu olduğunu ifade etmiştim. Bu yazımızda ise, başarılı bir “değer önerisi” ve “iş modeli”...

Read More
Girişimcilik Kurumiçi

Kurumiçi Girişimcilik : Çalışanların Özgürlük Alanı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Günümüzde artık maaş artışları girişimci ruha sahip çalışanları şirket içerisinde tutmak için her zaman yeterli olmuyor. Bu özelliklere sahip çalışanların şirkete bağlılığını arttırmak, onlara fikir ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir özgürlük alanı tanınması ile mümkün hale gelebiliyor. Kurumiçi girişimcilik kültürü ise, işte tam olarak bu noktada...

Read More

İnovasyon Projelerinin Seçimi

Şirket içerisinde yürütülen inovasyon programının başarıya ulaşabilmesi için, şirketin gerçekten ihtiyacı olan doğru projelere odaklanmak esastır. Sağlıklı bir proje seçim süreci yürütebilmek için ise fikirlerin toplanacağı yöntem veya platformdan ziyade çalışanlardan toplanacak fikirlerin yönlendirmesi önem taşımaktadır. Daha önceki makalelerde de belirttiğimiz gibi bir şirketin her...

Read More
başarısızlık

İnovasyon ve Başarısızlık Kültürü

Günümüz şirketleri hata yapmama kültürü üzerine kurulmuştur. Şirketin tüm birimleri yapılan yatırımın başarılı olması için çalışır. Aynı şekilde yatırımın yapılmasında bir risk varsa sistem yatırımın yapılmasını engel olmak için devreye girer. Ancak bu kültür aynı zamanda gelişmekte olan inovasyon kültürünün önündeki en büyük engellerden biridir....

Read More