top of page

Filiz Kurtcebe Altın

AR-GE/İnovasyon Projeleri Koordinatörü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi olarak iş yaşantısına başladı. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi-Geomatik Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı akademisyen olarak çalışırken, Viyana Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği halinde Doktorasını tamamladı.


Doktorasının ardından özel sektöre Araştırma ve Geliştirme Projeleri Uzmanı olarak adım attı. Akademik kariyeriyle başlayan yeni teknoloji ve eğilimleri, yayınları, çalışmaları takip ve merak süreci, doktora sonrası değerli Ar-Ge ve Teknopark firmalarında Araştırmacı ve Ar-Ge Uzmanı pozisyonlarında çalışmasıyla pekişti. Yeni çalışmalara karşı heyecanı, mühendislik altyapısından gelmesinin avantajıyla özellikle çok disiplinli çalışmalara katma değer sağlama yeteneği güçlendi.  İki yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği-Avrupa İnovasyon Konseyi çatısı altında Teknoloji Hazırlık seviyesi 5 ve üzeri olan KOBİ’ler için açılan oldukça rekabetçi EIC-Accelerator çağrılarında uzaktan değerlendirmeci olarak görev yapmaktadır.


Çalıştığı şirketlerde temel olarak üniversite-sanayi işbirliği, ulusal ve uluslararası projeler üretilmesi ve yürütülmesi, devlet teşvikleri, yayınlar ve makaleler üretilmesi alanlarında çalışmıştır. Şu an kendi şahıs şirketinde verdiği AR-GE ve İnovasyon Projeleri Danışmanlık hizmetleri ile başta uluslararası olmak üzere her türlü AR-GE projeleri geliştirilmesi, fikir aşamasından başvuru aşaması sonuna dek destek verilmesi, hibe ve fon almaya yönelik olarak, AR-GE çalışmalarıyla ortaya çıkabilecek projelerin şirketlerin orta ve uzun vadeli stratejilerine eklenmesi için şirketlere destek olmak ve en çok da İnovasyonla AR-GE’nin el ele olduğunu, katma değerli ürün ve hizmetler sunmak için bu ikisinin birlikte yürütülmesi noktasında şirketlere hizmet vermektedir.

Filiz Kurtcebe Altın
bottom of page