top of page

Güven Karaöz

Partner & İnovasyon Tasarımcısı

“Think-Tank” (Düşünce Kuruluşu) kökenli olan Güven Karaöz,  İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanlığı’na bağlı  Üniversite-Sanayii İşbirliği Koordinatörlüğünden bu yana, inovasyon  ağırlıklı olmak üzere, inovasyon ve ar-ge üzerine çalışmaktadır.  Startup-Sivil ve Savunma Sanayii İşbirliği üzerine çalışmasının kökleri  de bu yıllara uzanmaktadır. Devam eden yıllarda görev aldığı, Ar-Ge ve  inovasyon yönetimi alanında faaliyet gösteren danışmanlık şirketlerinde,  Alfanorm ve Alışan Lojistik gibi şirketlerde, iş geliştirme ve iş  modeli inovasyonu kavramları üzerine çalışmıştır. Ayrıca, bünyesinde yer  aldığı danışmanlık şirketlerinde de, Kumport Liman İşletmeleri, Tekfen  Tarım Adana Agripark, Artella Mobilya, Lidyum Siber Güvenlik ve Yazılım,  Eryaz Sofware vb. yapılara, Ar-Ge Merkezi kurulumu ve inovasyon  danışmanlığı yapmak gibi önemli tecrübeler elde etmiştir. 2018 yılında  ise, ülkemizin savunma sanayiine yönelik ilk risk sermayesi şirketi  SSTEK A.Ş. ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)  bünyesinde eş zamanlı olarak çalışmaya başlayarak, savunma sanayii  tecrübesi kazanmıştır. SSB’de EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme Programı) Uzmanı olarak kamu-sanayii işbirliğini tecrübe  etmiştir.


TÜSİAD “Girişimcilik Ekosistemi”, “Kurumiçi Girişimcilik”, “Bu  Gençlikte İş Var!”, “Yeni Nesil Sanayii”, “KOBİ”, “Fikri Haklar ve  Ar-Ge”, “Yatırım ve Teşvikler” Çalışma Gruplarının Üyesi olan Güven  Karaöz’ün, aynı zamanda TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) ve  KalDer (Türkiye Kalite Derneği) üyelikleri de bulunmaktadır. Karaöz,  Ankara Üniversitesi FİSAUM bünyesinde yürütülmekte olan, Fikri Mülkiyet  Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Master programını  tamamlamış olup, “Açık İnovasyon ve Savunma Sanayii İlişkisi” üzerine  bitirme projesini hazırlamıştır. Ayrıca, Harp Akademileri Komutanlığı  bünyesinde sivil öğrenci olarak, “strateji geliştirme” eğitimi ve harp  stratejileri üzerine de master dersleri almıştır.  İnovasyon Tasarımcısı  & Stratejisti olan Karaöz, blog yazarı olup, Teknopark İstanbul  bünyesindeki “Cube Incubation”ın ve BTM’nin mentorudur.

Güven Karaöz
bottom of page