top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin köklü tüketici finansman şirketinin inovasyon yönetim sisteminin kuruluşu. Yeni kredilendirilebilecek ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri riskinin ölçülmesi alanında yeni hizmet ve dijital iş modelleri geliştirilmesi.

Türk finans sektörü çoğu yeni ürün ve hizmeti batı ülkelerinden yıllarca önce devreye almayı başarmıştır. Sektörün geçmişinden gelen bu dinamizm aynı şekilde Türkiye’de faaliyet gösteren fintech’lere de yansımaktadır. Türkiye’de sektör tarafından kurulan çok sayıdaki kuluçka ve hızlandırma merkezinde her yıl yüzlerce yeni startup yararlanmaktadır. Sektör startuplar ile çalışarak startupların çevikliğini kendi çalışanlara da aktarmayı çok iyi bir şekilde başarmıştır. Çoğu bankanın kendi içinde başlattığı kurum içi girişimcilik programlarından çıkan çok sayıda yeni finansal ürün ve hizmet bugün itibariyle tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Sektör, büyük şirket/startup işbirliklerindeki başarısı açısından diğer tüm sektörlere örnek oluşturacak niteliktedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyon yetkinliğinin tespit edilerek rapor haline getirilmesi

2

İnovasyon yönetim sisteminin ve süreçlerinin hazırlanması

3

Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejisinin belirlenmesi

5

Üst yönetim tarafından kabul edilen ürün ve hizmetlerin pazara sunularak ticarileştirilmesi

4

Kurum içi girişimcilik programının başlatılması ve çalışanlardan toplanan fikirlerin projelendirilmesi

6

Açık inovasyon yönetim sisteminin devreye sokularak startuplar ile işbirliği sürecinin başlatılması

7

Startuplar ile şirket yetkililerini bir araya getirmeye yönelik demodaylerin organize edilmesi

8

Şirketin bu alandaki ilerlemesinin yıllık olarak takip edilerek raporlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Otomotiv üreticisi

Otomotiv üreticisine bağlı olarak mobilite ve ileri teknolojiler alanında startup yatırımları...

Girişimcilik merkezi

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ortaklı bir bankanın girişimcilik merkezine...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koçfinans | Denizbank Akvaryum | TİM-TEB Girişim Evi

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Tüketici Finansmanı ve İnovasyon

Finans sektörü dijital teknolojilerin gelişiminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Çok sayıda sektörel mevzuata bağlı olarak çalışan Bankalar ile bu düzenlemelerin çoğuna tabi olmayan Fintech’ler arasındaki rekabet bu alandaki dönüşüm ihtiyacını süratlenmiştir. Finans sektörü dönüşüme karşı mücadele etmekten ziyade bu dönüşüm bir parçası olmayı seçmiş geliştirdiği çözümler ve açık inovasyon çalışmaları sayesinde sektörün geleceğini startuplar ile beraberce şekillendirmeye başlamıştır.

Finans sektöründe dijital teknolojilerin gelişimi
bottom of page