top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Bu kapsamda, ülkemizin en önemli Mekansal Veri Sağlayıcıları ve yazılımcıları, ülkemizin önde gelen Telekom altyapı şirketlerinden birinin öncülüğünde, Akıllı Şehir konsepti içindeki farklı uzmanlık alanlarına (IoT’den, kameralara, mekansal verilerden siber güvenliğe uzanan geniş bir skalada) katkı sağlayan firma ve üniversitelerin bir araya gelerek oluşturdukları konsorsiyumda, ulusal fon başvuru sürecine proje yazımı ve gerekli dokümantasyon sağlama aşamalarında destek sağlanması.

Özellikle büyük çaplı inovasyon projelerine başlamadan Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde yararlanabileceğiniz fon imkanları konusunda bilgi sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. Yeni ve temiz teknolojilerin kullanılmasının resmi otoriteler tarafından teşvik edilmesi için öngörülmüş çok sayıda fon ve hibe imkanları bulunmaktadır. Otoritelerin temel yaklaşımı devletlerin doğrudan yatırım yapmakta yetersiz kaldığı alanlarda farklı şirketlerin bir araya gelerek bu projeleri ortak olarak yürütmesinin desteklenmesi üzerine kuruludur.

TÜBİTAK uzun süredir stratejik alanlardaki çalışmalarda işbirliklerine destek vermektedir. Yukarıda aşamaları anlatılan proje ile Akıllı Şehir konsepti altında bir araya gelen 30’un üzerindeki firma kendi özel hizmet ve projelerini bu proje çatısı altında birleştirmiştir. Proje ile ortaya çıkacak ürün ve ürünü oluşturan her bir parça, Akıllı Şehirler konseptine katkı sağlayacak, ülkemizin global pazarlarda da yerini almasını hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Proje kapsamında yer alınan firmanın projelerinin belirlenmesi, yazılması ve diğer paydaşlarla koordinasyon sağlanması aşamalarında destek verilmiştir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketlerle yapılan görüşmelerle onlar için en uygun uluslararası-ulusal çağrıların belirlenmesi

2

Belirlenen çağrılar için proje fikri geliştirilmesi, yazımı, konsorsiyum kurulması,

3

Projenin stratejik planla entegre edilmesi için yönetime destek verilmesi

5

Teknopark ve Sanayi Bakanlığı’na sunulacak projelerin yazılmasına destek verilmesi

4

Yazılmış projeler için, başvuru öncesi ön değerlendirme hizmeti verilmesi

6

Şirketlerin akademik-bilimsel yayın ihtiyacına yönelik makaleler, sunumlar hazırlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Hidrojen enerjisi

Türkiye merkezli ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin...

Savunma Sanayii

Türkiye’de havacılık ve uzay sanayii alanında faaliyet gösteren öncü şirketin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Kron | Proline | EMI Grup

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Akıllı Şehir Projesinin Fonlanması

Teknolojinin gelişimi ve iklim krizi etkileri, şehri oluşturan bileşenlerin, özelikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde iyi yönetilmesi gereksinimini ortaya çıkardı. Altyapı çalışmalarından Mekansal Bilgi Sistemlerine (GIS), IoT verilerinden İHA’lar ile elde edilecek verilerin entegrasyonuna dek gerek fiziksel gerekse siber güvenlik çalışmalarıyla tüm bu büyük verinin optimum bir şekilde yönetilebilmesi önemini arttırıyor. Büyük veri ile uğraşan “Akıllı Şehir” projeleri, haliyle büyük bütçeler içerdiği için hibe-fon almaya yönelik projelendirme çalışmalarına yöneliyor.

Akıllı şehir projesinin fonlanması
bottom of page