top of page

Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilir Olmak…

Sözde Kalmayan Günlük Hayatımıza Yansıttığımız Prensipler

  • Faaliyetlerimiz çerçevesinde yaptığımız her eylemin doğa ve doğal kaynakların kullanımı üzerindeki negatif etkisini dikkate almak;

  • Şirketimizin sahip olduğu veya kiraladığı araçları, 2025 yılına kadar ilk etapta elektrikli Hibrit veya bulunduğumuz ülke ve şehirlerin alt yapısının müsaade etmesi durumda tamamen elektrikli araçlar ile değiştirmek. 2030 yılından itibaren ise, tüm şirket araçlarımızı tamamen elektrikli araçlara dönüştürmek ve bu araçların şarjı için sadece temiz enerji sağlayıcısı istasyonları kullanmak;

  • Şirketimizin ve çalışanlarımızın işleri çerçevesindeki ulaşımlarından kaynaklanan karbon ayak izlerini azaltmak için, müşterilerin çevrimdışı toplantı talep etmediği ve çevrimdışı toplantıların gerekmediği durumlarda çevrimiçi toplantıya ilişkin sistemler kullanmak;

  • Şirket olarak sahip olduğumuz veya kiralayacağımız ofisleri ve mekanları, ilgili binaların veya kiralayanların enerji ve doğal kaynaklar konusundaki tasarruf tedbirlerini ve temiz enerji kullanım oranlarını dikkate alarak seçmek;

  • Döngüsel ekonomi çerçevesinde kullandığımız her türlü ekipmanı, uzun ömürlü kullanıma uygunluk, yeniden dönüştürülebilir ve onarılabilir kriterlerini dikkate alarak seçmek;

  • Faaliyetimiz çerçevesinde yaptığımız tüm satın alma işlemlerinde, ilgili ürün veya hizmetlerin çevre başta olmak üzere sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde üretilmiş olduğunu hesaba katmak. Fiyatın kabul edilebilir ölçüde yüksek olduğu durumlarda dahi, satın alma işlemlerimizde bu kriterlere uyan ürün ve hizmetleri tercih etmek;

  • Tüm paydaşlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi bu alanda aldığımız önlemler konusunda bilgilendirmek ve onları kendi faaliyetleri çerçevesinde bu standartlara uymaya teşvik etmek;

  • Yıllık olarak koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için, kat ettiğimiz mesafeyi ölçümleyerek çalışanlarımız ile paylaşmak ve 3 yılda 1 bu hedefleri nasıl daha ileri götürebileceğimiz yönünde alınabilecek yeni önlemleri kararlaştırmak.

Başta çevre olmak üzere tüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, kurumsal ilerlemenin ve inovasyonun en büyük kaldıracı olduğunu düşünüyoruz. Şirketimiz ve çalışanlarımız dışında, hissedarı olduğumuz diğer şirketlerin de bu alandaki mevcut normları uygulamasını ve daha da ileriye götürmeye yönelik çözümler geliştirmesini teşvik ediyoruz. Gerçek sürdürülebilirliğin, sadece açıklamalar yaparak veya bazı uluslararası metinlere imza atmaktan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı günlük iş yapış şeklimiz çerçevesinde hayata geçirebilmenin gerekliliğine inanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde, sadece şirketimizin ve çalışanlarımızın değil, toplumsal bilincin artırılması, çevre ile ilgili risklerin yönetilebilmesi, verdiğimiz hizmetler çerçevesindeki karbon ayak izimizin azaltılması ve yarattığımız veya gelecekte yarattığımız yeni hizmetlerin çevre ve sürdürülebilirlik açısından inovatif olacak şekilde tasarlanmasına büyük önem veriyoruz.

 

Binovative olarak bir üretim şirketi veya fabrika olmasak da, danışmanlık faaliyetlerimiz açısından kendimizi bir ‘fikir fabrikası’ olarak kabul ediyoruz. Şirketimizin ve verdiğimiz hizmetlerin uzun ömürlü olabilmesine yönelik hedefimizin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumları oranında başarılı olabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sadece sözde kalmayıp uygulamaya geçebilmesi için, aldığımız önlemler ve geleceğe yönelik hedeflerimiz sırası ile şu şekildedir:

Eğitim verdiğimiz üniversite öğrencilerinin bu alandaki bilinçlenmeleri için özel programlar tasarlamayı, bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve çözüm ortakları ile işbirlikleri geliştirmeyi görev edindik. İşimiz veya sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çerçevesinde katkıda bulunduğumuz veya mentorluk verdiğimiz projeler kapsamında, hayata geçecek yeni ürünlerin, hizmetlerin ve iş modellerinin başlangıç aşamasından itibaren başta çevre olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olmasına veya zaman içerisinde söz konusu kalkınma hedefleri ile uyumlu olabilecek şekilde tasarlanmaları hususuna dikkat çekmeyi ve bu alanda çaba göstermeye büyük önem veriyoruz.

bottom of page