top of page

Kurumsal Felsefemiz

Kültürümüz

Kurumsal felsefemiz müşterilerimizin inovasyon alanındaki dönüşümlerini bir mükemmeliyetçilik yaklaşımı çerçevesinde tamamlayabilmesi üzerine kuruludur. Binovative’in geleceği ise bu dönüşümü sağlayabilecek çözümleri hayata geçirme yetkinliği ve sürekli olarak yeni çözümler geliştirebilme potansiyeline bağlıdır

Murat Peksavaş

İnovasyon yapabilmek sürat gerektirir. Bir fikri süratli bir şekilde denemek, fikrin müşteri tarafından bir karşılığı var ise onu süratli bir şekilde hayata geçirebilmek ve bir gelir modeline dönüştürebilmek başarının anahtarıdır. Ancak, inovasyon kültürünün bir kurum içerisine nüfus etmesi için zamana ihtiyaç vardır. Temel yaklaşımımız, iç ve dış paydaşlarımızın diğer bir değiş ile tüm çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin belirlediğimiz etik değerlere sadık kalması üzerine kuruludur. Tüm Kurumlara verdiğimiz hizmetlerde, bu etik değerlere ve çalışma prensiplerimize sadık kalmak bizi biz yapan özelliktir.

Binovative sadece bir danışmanlık şirketi değil, esasında bir inovasyon yönetimi sistemi kurucusudur. Amacımız, müşterilerimizi verdiğimiz hizmetlere bağımlı hale getirmek değil, onlara kendi inovasyonlarını kendilerinin yönetebileceği yetkinliği kazandırmaktır. Kurumlara yönelik kurumiçi girişimcilik ve açık inovasyon sistemleri kurar iken temel hedefimiz, gelecekte kurumların bu sistemleri kendi başlarına ve bağımsız olarak işletebilmelerini başarabilmeleridir.

Çalışma Prensiplerimiz

Üretici ve İnovatif Olmak,

Şirketimizin DNA’sı, üretici ve inovatif olmaya dayanmaktadır. Bugüne kadar verdiğimiz hizmetlerin başarısı yaptığımız tüm işleri bu iki temel hedefe dayandırmamızdan kaynaklanmaktadır. Tecrübemiz bize, her kurumun ihtiyacını karşılayan mucizevi bir formül olmadığını gösterdi. Her kurumun ihtiyacının ve kültürünün farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile, var olan hazır formülleri kullanmak veya kopyalamak yerine, kurumların gerçek ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için yola çıkarız. Geleceği en iyi şekilde okuyabilmek ve şekillendirebilmek için, kendimizi ve ürünlerimizi sürekli yenilemek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Mükemmeliyetçi Olmak,

Felsefemizi, ortalama veya standart bir hizmet vermek üzerine kurmadık. Yaptığımız işte detaylara ve mükemmeliyete odaklanıyoruz. Sektördeki diğer firmalardan farklılaşmak için, çalışma prensibimizi bu iki temel kavram üzerine kurguladık. Müşterinin beklentilerini tam olarak karşılayamayan bir hizmet vermek yerine, o müşteri ile hiç çalışmamayı tercih ediyoruz. Arkasında arkasında duramayacağımız sözler vermektense, sadece gerçekten yetkinliğimiz olan işlerde mükemmeliyeti sağlamak için çalışıyoruz.

Bireysel Gelişime Önem Vermek,

Bireysel gelişim odaklı bir ekip çalışmasına önem veriyoruz. Bir ekibin başarısının, üyelerinin zaman içerisinde kendilerini geliştirmeleri ile doğru orantılı olduğunun farkındayız. Tüm çalışanlarımızın yetkinlikleri çerçevesinde sorumluluk üstlenebilmeleri ve yeni beceriler kazanabilmeleri, insan kaynakları politikamızın temel prensibini teşkil etmektedir. Yetkinlikleri artan çalışanlarımıza, zaman içerisinde ölçülü risk almaktan korkmamayı ve girişimci olmayı öğretiyoruz. Pragmatik yaklaşımımız sayesinde, kurduğumuz farklı ekiplerin daha iddialı projeler geliştirebilmelerini sağlıyoruz. Çünkü, farklı sektörlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmenin, ancak bu özelliklere sahip bir ekip yetiştirerek mümkün olabileceğini biliyoruz.

Etik Değerlerimiz

Etik kurallarımız sadece şirketimizi değil, sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yaptığımız tüm diğer şirketler ve tüm çalışanlarımız için de bağlayıcı niteliktedir. Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde, bu ülkelerin tüm kanunlarına, yönetmeliklerine, kültürel değerlerine ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde hareket etmek ve farklı alanlarda işbirliği yaptığımız tüm çözüm ortaklarımızın da, bu prensipler çerçevesinde çalışması etik değerlerimizin odağını oluşturuyor.

Etik değerlerimiz, beraber çalıştığımız tüm müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile adil ve sorumlu ilişkiler tesis etmeye önem veriyor. Sadece hukuki ve kültürel kurallara değil, aynı zamanda çevre başta olmak üzere sürdürülebilirlik politikamız kapsamına giren tüm konulara uyum için çaba gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz kapsama girmeyen sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, bu etik değerlere riayet edilmesi hususunu dikkate alıyoruz.

Çalışanlarımızın ve Yöneticilerimizin bizim ile benzer hizmetler veren rakip şirketler hakkında olumsuz açıklamalar yapmalarını engellemeye yönelik önlemleri hayata geçirerek, rakiplerimiz ile hakim durum yaratabilecek, fiyatların uyumlaştırılması, sektör veya farklı coğrafi bölgelerin paylaşılması gibi uygulamalar ile sonuçlanabilecek rekabet mevzuatı ile yasaklanan hiçbir ilişki içerisine girmiyoruz.

Hizmet verdiğimiz Kurumlara yönelik etik yaklaşımımız hakkında daha detaylı bilgiye, müşterilerimize yaklaşımımız başlığı altında ulaşabilirsiniz.

bottom of page