top of page

Yatırım Fonları

Farklı üretim ve hizmet sektörlerinde kazandığımız tecrübe tüm sektörlerle uyumlu bir şekilde çalışmamızı kolaylaştırıyor. Özellikle ileri teknolojiye hakim olan sektörler yürüttüğümüz inovasyon çalışmaları bu yeni teknolojileri diğer sektörlere aktarmak konusunda Binovative’e büyük bir avantaj sağlıyor.

Ana Sayfa - Sektörler - Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Günümüzde startup yatırımları giderek daha büyük boyutlara ulaşıyor ve bu yatırımların büyük çoğunluğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Ortaklıkları (GSYO) tarafından yapılıyor. Bugüne kadar bu tip yapılarda üstlendiğimiz Yönetim Kurulu ve Yatırım Komitesi üyelikleri sonrasında bu yapıların kurulmasına ve yönetilmesine de destek vermeye başladık. Fonların yatırım stratejisinin ve yatırım süreçlerinin oluşturulması konusunda çok sayıda yatırım fonuna destek verdik. Bu tip yapıların yönetim ve karar alma mekanizmalarını tasarladık, yatırım odaklarını belirledik ve KPI’larını oluşturduk.

Fonlara yatırım öncesinde startupların iş modellerinin incelenmesi, ölçeklendirilebilir hale getirilebilmeleri, hukuki ve teknolojik alanda risklerinin ölçülmesi konusunda çok sayıda farklı hizmet veriyoruz. Özellikle patent ve yazılımlardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi için hazırladığımız detaylı değerlendirme raporları yatırım süreçlerini güvence altına alıyor. Fonların odaklandıkları sektörlerde Türkiye’de veya yurtdışında yatırım yapılabilir nitelikteki startupları seçerek onlarla buluşturuyoruz.

Sektörun özeti

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Bu alandaki çalışmalarımızdan örnekler:

İleri Teknoloji Yatırım Şirketi

Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğunun ileri teknolojiler alanında...

İleri Teknoloji Yatırım Şirketi
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının yeni teknolojiler...

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bu alanda en popüler hizmetler:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

Hızlandırıcı
Hızlandırıcı - Kuluçka Hizmetleri
Ekosistem Raporları
Ekosistem Raporları
FSM Hakları
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Hukuk
Hukuk

Bu sektöre özel Rakamlar

180

Türkiye’de faaliyet gösteren GSYF sayısı

1,4

Milyar $’ı aşan startup yatırımı

112

Yatırım kararın destek verdiğimiz proje sayısı

bottom of page