top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğunun ileri teknolojiler alanında yatırım yapmak için oluşturduğu yapıya yönetimsel destek sağlanması. Grubun ihtiyacı olacak startup yatırımlarına yönelik stratejinin hayata geçirilmesi, Türkiye ve yurtdışında yapılan yatırımların performanslarının takip edilmesi. Karar alma mekanizmalarının ve performans göstergelerinin belirlenmesi. Yatırım yapılmayan startuplar ile işbirliği yapılabilmesine yeni iş modelleri geliştirilmesi. Şirketin Yönetim Kurulu ve Yatırım Komitesine katılım sağlanması.

Ülkemizde bu tip yatırımlara yönelik olarak kurulan GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) ve GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) mekanizmaları bu alanda faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara önemli vergi avantajları sağlıyor. Son dönemde devreye alınan Teknoloji Bölgeleri Kanunu ise devletten Ar-Ge yardımı alan şirketlerin Ar-Ge harcamalarının %2’si oranında bir miktarı tekrar startup ekosistemine yatırım yaparak kullanmasını öngörüyor. Bu kanun kapsamında yatırım yapma ‘zorunluluğu’ getirilen şirketler yapacakları yatırımları en iyi şekilde kontrol edebilmek için kendi GSYF sistemlerini hayata geçirmeyi tercih edebiliyor.

Türkiye’de 2020 yılından bu yana startup ekosistemine yapılan yatırımlar katlanarak büyüyor. Startup ekosistemi sahip olduğu avantajların yanı sıra yatırımın geri dönüş zamanı ve miktarı açısından bazı riskler taşıyor. Özellikle bazı startupların finansal göstergelerinin tam anlamıyla olgunlaşmamış olması, değerleme aşamasında FAVÖK gibi klasik finansal göstergelerin kullanılmasını anlamsızlaştırıyor. Startup ekosisteminin kendine özgü değerleme modellerinin bilinmesi ve hedeflenen yatırım tipine göre şirkete özgü değerleme modellerinin ve yatırım kriterlerinin yaratılmasının önemi bu aşamada ortaya çıkıyor. İster finansal getiri, isterse stratejik amaçlarla kurulan yatırım mekanizmalarının yatırımcıların beklentilerini sağlayabilmesi için en iyi şekilde kurgulanmış olması büyük önem taşıyor.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Grup şirketlerine en iyi hizmet edecek yatırım stratejinin belirlenmesi ve dönemsel olarak güncellenmesi

2

Stratejiyi hayata geçirecek süreçlerin, karar alma mekanizmalarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

3

Yatırım veya işbirliği yapılacak startupların belirlenmesine yönelik Üniversiteler ve ekosistem paydaşları ile işbirliği yapılması

5

Yatırım kararlarının onay sürecinin hayata geçirilmesi. Çıkış kararı alınacak yatırımlar ile ilgili kriterlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi

4

Yatırım arayışında olan startupların değerlendirilmesine yönelik kriterlerin tasarlanması ve uygulanması

6

Türkiye ve yurtdışında yapılan yatırımların performansının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Otomotiv üreticisi

Otomotiv üreticisine bağlı olarak mobilite ve ileri teknolojiler alanında startup yatırımları...

Yatırım firması

Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının yeni teknolojiler...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

İnventram | Drive Ventures | Tera Yatırım

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

İleri Teknoloji Yatırım Şirketi

Yeni ekonominin itici gücü haline gelen startuplar önemli bir yatırım enstrümanı haline geldi. Startuplara yatırım yapan fonlar, risk sermayesi şirketleri veya kurumsal şirketler tarafından kurulmuş yatırım mekanizmaları şeklinde karşımıza çıkıyor. Risk sermayesi şirketlerinin yaptıkları yatırımlar daha ziyade finansal geri dönüş amaçlı olmakla beraber kurumsal şirketlerin yatırım mekanizmaları daha ziyade bünyesinde faaliyet gösterdikleri şirketlerin stratejik amaçlarına yardımcı olma amacını taşıyor.

İleri teknoloji yatırım şirketi
bottom of page