top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının yeni teknolojiler alanında startup yatırımları yapmak için kurduğu girişim sermayesi yatırım fonunun strateji ve süreçlerinin tasarlanması. Fonun ihtiyacı olacak startup yatırımlarına yönelik stratejinin hazırlanması, Türkiye ve yurtdışında yapılan yatırımların performanslarının takip ve değerleme metriklerinin oluşturulması. Karar alma mekanizmalarının ve performans göstergelerinin belirlenmesi. Yatırım Komitesine destek sağlanması.

Günümüzde startup ekosisteminin popülerliği veya bu alanda çıkarılan yatırım teşvikleri sebebiyle
çoğu yatırımcı veya kurumsal şirket kendi girişim sermayesi yatırım fonlarını veya ortaklıklarını kurma yoluna gitmektedirler. Bu tür yatırım mekanizmaları çoğu zaman finans konusunda uzman kişilerin de katılımı ile kurulmaktadır. Ancak startup yatırımları ve değerlemeleri, geleneksel ekonomide karşılaştığımız şirket değerlemelerinden oldukça farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Başlangıç ve erken aşamada bulunan startupın finansal göstergelerinin henüz olgunlaşmamış olması veya startupın bugüne kadar var olmayan bir pazarda faaliyet gösterecek olması, çoğu zaman ‘akademik’ anlamdaki finans uzmanlığını işlevsiz hale getirebilmektedir. Yüksek belirsizliğin ana kural olduğu startup ekosistemi yatırımlarında startup değerlemelerine özel yaratılmış modellerin kullanılması ve özellikle bu modellerin yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ‘özelleştirilmesi’ gerekmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Grup şirketlerine en iyi hizmet edecek yatırım stratejinin belirlenmesi ve dönemsel olarak güncellenmesi

2

Stratejiyi hayata geçirecek süreçlerin, karar alma mekanizmalarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

3

Yatırım veya işbirliği yapılacak startupların belirlenmesine yönelik Üniversiteler ve ekosistem paydaşları ile işbirliği yapılması

5

Yatırım arayışında olan startupların farklı aşamalarda seçimine yönelik kriterlerin ve değerleme metodolojilerinin tasarlanması

4

Startup ekosistemini takip mekanizması kurulması

6

Hukuki ve teknolojik riskleri de dahil eden ön ve ileri aşama ‘due dilligence’ sistemi tasarlanması

7

Çıkış kararı alınacak yatırımlar ile ilgili kriterlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi

8

Türkiye ve yurtdışında yapılan yatırımların performansının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Fikri haklar riskleri

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının kurduğu...

Otomotiv üreticisi

Türkiye’de bulunan yabancı ortaklı otomotiv üreticisine bağlı olarak mobilite...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

İnventram | Drive Ventures | Tera Yatırım

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yeni ekonominin itici gücü startuplar, startupların itici gücü ise finansman mekanizmalarıdır. Türkiye’de başlangıç aşaması startuplara sunulan finansman imkanları çoğu gelişmiş ülkeye nazaran daha fazladır. Ancak başlangıç aşaması startup finansmanı, aynı zamanda daha yüksek risk anlamına gelmektedir. Bu tür startuplara yönelik geri dönüşü yüksek yatırımlar gerçekleştirebilmek için yatırımcıların aldıkları kararlarda ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bir ‘risk değerlendirme seti’ kullanmaları gerekmektedir.

Girişim sermayesi yatırım fonu
bottom of page