top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının kurduğu girişim sermayesi yatırım fonuna ait süreçlerinin fikri haklardan kaynaklanan riskleri asgariye indirmek üzere güçlendirilmesi. Yatırım yapılacak startupların sahip oldukları veya ihlal etme riski bulunan patentlerin incelenerek farklı aşamalarda yatırım komitesinin bilgilendirilmesi.

Sanılanın aksine fikri ve sınai haklar ile ilgili risklerin söz konusu olması için yatırım yapılan startupın endüstriyel bir ürün üreticisi olması şart değildir. Startupın faaliyeti ile ilgili olarak kullandığı, çalışanları tarafından geliştirilen veya başkasına sipariş ederek ürettirdiği yazılımlar fikri haklar açısından hassasiyet taşımaktadır. Aynı şekilde startupın kurucularının veya çalışanlarının daha önceki kariyerlerinde çeşitli kurumlarla imzaladıkları sözleşmelerde bulunan fikri haklar ile ilgili hükümler bazı durumlarda startupın faaliyetleri açısından bazı kısıtlamalar içerebilmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Fonun yatırım yaptığı startuplar kapsamında fikri ve sınai haklar açısından tabi olduğu risklerin ve ihtiyaçların analiz edilmesi

2

Startupların sahip oldukları veya başvuru aşamasında bulunan patentlerinin koruma kapsamının ve taşıdıkları risklerin netleştirilmesi

3

Yatırım aşamalarında üçüncü kişilere ait patentlerin ihlal edilmemesine yönelik önlemlerin belirlenmesi

5

Türkiye ve yurtdışında startuplar ile ortak yapılacak başvuruların maliyetlerinin araştırılması

4

Patent ile korunması mümkün olmayan projeler için alternatif koruma imkanlarının araştırılması

6

Startupın faaliyet gösterdiği sektörde kilit patentleri olan firmaların araştırılması

7

Belirlenen önlemlere yönelik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik bir süreç hazırlanması

8

Yatırım bazında hazırlanan raporların sunuş haline getirilerek yatırım komitesine sunulması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Fikri & Sınai haklar takibi

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü...

Hukuki önlemler rehberi

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketin inovasyon...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koç Holding | Tofaş | Otokar | Türk Traktör | Yapı Kredi | Ford Otosan | Tüpraş | Aygaz | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans | İnventram

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Yatırım Sürecinde Fikri Haklardan Kaynaklanan Risklerin Yönetilmesi

Startupların fikri ve sınai haklar açısından taşıdıkları riskler, yatırım analizi yapan fon uzmanları tarafından çoğu zaman dikkate alınmamakta veya yapılacak değerlendirme bu alanda uzman olmayan hukukçulara bırakılmaktadır. Çoğu zaman seçilen startupın süratle büyüyerek globalleşeceği ümidiyle yapılan yatırımlar söz konusu analizlerin zamanında ve sağlıklı olarak yapılmamasından kaynaklanan ciddi engeller ile karşılaşmaktadır.

Firmasında fikri haklardan kaynaklanan risklerin yönetilmesi
bottom of page