top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketin inovasyon yöneticileri ve hukuk müşavirlerine yönelik olarak inovasyon çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hukuki önlemler konusunda bir rehber hazırlanması. Şirketin kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek risklerin asgariye indirilmesine yönelik bilgilendirme.

Türkiye’de de son dönemde örneğin kitlesel fonlama mekanizmaları gibi bazı konular mevzuatımıza girmiş olsa dahi bu konudaki içtihadı oluşturan mahkeme kararları oldukça sınırlıdır. Hukuki açıdan bazı iş veya finansman modelleri konusunda var olan belirsizliği yönetebilmek için hazırlanan özel rehberler hem girişimciler hem de kurumlar içerisinde bu alanda görüş verecek hukuk müşavirleri açısından yönlendirici niteliktedir. Girişimcilik alanında çalışan uzman ve tecrübeli hukukçular tarafından hazırlanan ve bir hukuki mütalaa niteliği taşımayan sadece bu konuda var olan temel kural ve uygulamaları içeren pratik rehberler projeler konusunda bazı temel hataların yapılmasını engelleyerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyona özel mevcut hukuki süreçlerinin analiz edilmesi

2

Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon alanında en sık karşılaşılan sorunların belirlenmesi

3

Rehber çalışmasının çalışan buluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi

5

Rehberin şirketin hukuk müşavirliğinin görüşüne sunulduktan sonra yayınlanması ve ilgililere dağıtılması

4

Hukuk alanında uzman olmayan personelin de kullanılabileceği nitelikte bir rehber taslağının hazırlanması

6

Şirket içerisinde inovasyon çalışmalarına katılan çalışanlara bu konuya özel bir eğitim verilmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Fikri haklar riskleri

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının kurduğu...

Hukuk süreçlerinin hazırlanması

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koç Holding | TUSAŞ (TAİ) | Ford Otosan | Tüpraş | Aygaz | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans | Türk Traktör

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

İnovasyon Çalışmaları Hukuki Önlemler Rehberi

Girişimcilik projelerinde kullanılan çoğu yeni iş modeli ilk kez batı ülkelerinde hayata geçirilen modellerdir. Söz konusu iş modellerinin Anglosakson hukukunda karşılığı olmasına rağmen bazı durumlarda Türk hukuk sisteminde birebir karşılıkları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bazı girişimcilerin Amerika veya Avrupa’da daha önceden hayata geçirilmiş projelerin benzerlerini Türkiye’de uygulamak istemesi çeşitli hukuki problemler ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır.

Farklı sektörde inovasyon çalışmaları hukuki önlemler rehberi
bottom of page