top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon faaliyetleri çerçevesinde alınan hukuki risklerin asgariye indirilmesine yönelik grup içerisinde uygulanacak hukuki süreçlerin tasarlanması. Holding düzeyinde belirlenen prensiplerin şirketler düzeyine indirilmesi. Sektörel mevzuatlardan kaynaklanabilecek ek risklerin iş özelinde verilecek hukuki mütalaalar çerçevesinde yönetilmesi.

Şirketi ve aynı zamanda girişimcileri korumaya yönelik hukuki önlemlerin alınmaması ileride programın veya programdan çıkan sonuçların önemli bir hukuki risk yaratmasına sebep olabiliyor. Önlem almayıp söz konusu hukuki riskleri yönetemedikleri için mağdur olan bazı kurumlar ise kültürel bir değişimi tetiklemek amacıyla başlattıkları bu tür programları rafa kaldırmayı tercih edebiliyorlar. Şirketin hukukçuları, şirketin faaliyet gösterdiği alanlar konusunda ne kadar tecrübeli olursa olsun, şirketin hukuki prosedürlerinin girişimcilik projelerinde daha önceden tecrübe edinmiş uzman hukukçular tarafından gözden geçirilmesinin hukuki risklerin yönetilmesine yardımcı oluyor.

Kurum ve girişimciler ile ortaya çıkan hukuki risklerin yanı sıra yönetilmesi gereken bir diğer hukuki risk ise girişimcilik programından çıkan projeler ile ilgilidir. Çok fazla emek ve zaman harcanmasına rağmen son aşamada hukuki olarak hayata geçirilmesi mümkün olmadığı ortaya çıkan projeler kurumların ve girişimcilerin bu alandaki motivasyonun ciddi şekilde kaybolmasına sebep olabilmektedir. Özellikle projelerin dokunduğu sektörel mevzuatlar ve başta yazılımlar olmak üzere içerdikleri yeni teknolojilerden kaynaklanan hukuki risklerin projenin farklı aşamalarında gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu risklerin çoğu zaman yoğun bir mesai yapan kurumların hukuk müşavirlerine destek olacak girişimcilik alanında uzman dış avukatlar tarafından yönetilmesi mümkündür.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Grup şirketlerinin inovasyon çalışmaları kapsamında tabi oldukları ek hukuki risklerin ve ihtiyaçların analiz edilmesi

2

Açık inovasyon çalışmaları, Startuplar ile işbirliği ve yatırım aşamalarında ve kurum içi girişimcilik çalışmalarına özel iş hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki risklere yönelik önlemlerin belirlenmesi

3

Startuplar ile işbirliği yaparken kullanılabilecek farklı örnek sözleşmeler hazırlanması

5

Kurum içi girişimcilik projelerinin hukuki risklerini ön ve ileri aşamada değerlendirmek üzere hukuki denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi

4

Yatırım yapılacak Startuplara yönelik hukuki ‘due dilligence’ yapılması

6

Kurum içinden ‘spin-out’ edilecek girişimlerin hukuki süreçlerinin ve sözleşmelerinin hazırlanması

7

Belirlenen önlemlere yönelik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik bir süreç hazırlanması ve sürecin şirket içerisinde tanıtımı

Çalışmalarımızdan örnekler:

Fikri & Sınai haklar takibi

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü...

Hukuki önlemler rehberi

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir şirketin inovasyon...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koç Holding | TUSAŞ (TAİ) | Ford Otosan | Tüpraş | Aygaz | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans | Türk Traktör

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

İnovasyona Özel Hukuk Süreçlerinin Hazırlanması

Bir girişimcilik programının düzenlenmesi gerek organize eden kurum gerekse de girişimciler açısından önemli bir heyecan ve motivasyon yaratıyor. Ancak bir ilki gerçekleştirme heyecanı içerisinde programların hukuki boyutu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Kurumun normal işleyişi için öngörülmüş temel hukuki prosedürlerin kurum içi veya kurum dışı girişimciler ile yürütülen çalışmalardan doğabilecek riskleri kapsayacak şekilde tasarlanmamış olması durumu ile çok sık karşılaşılıyor.

Şirkette inovasyona özel hukuk süreçlerinin hazırlanması
bottom of page