top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü inovasyon faaliyetleri ve startup yatırımları çerçevesinde fikri ve sınai haklar kaynaklı risklerin asgariye indirilmesine yönelik grup içerisinde bir fikri haklar takip sistemi kurulması. Grup şirketlerinin faaliyet alanlarına giren yeni marka, tasarım ve patent başvurularının izlenmesi ve rakip başvurularının analizlerinin yapılması. İhlal niteliği taşıyan yeni başvurulara karşı itiraz sistemi kurulması.

Günümüzde boyutuna bakmaksızın her türlü şirket günlük işleyişi içerisinde fikri ve sınai haklar ile ilgili konulara temas etmek durumunda kalmaktadır. Bir markanın veya yazılımın kullanımı olsun günlük operasyon içerisinde çoğu eylem bilerek veya bilmeyerek çoğu şirketin bu alanda müeyyidesi de bulunun bazı riskler ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Temelde yönetilmesi kolay olan bu risklerin şirket içerisinde uzmanlar tarafından öngörülen bazı basit süreçlerin devreye sokulması ile asgariye indirilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu alanda çalışan uzmanların bilgilendirilmesi şirketin inovasyon projelerinin ve operasyonunun hukuki güvence ile yürütülmesini kolaylaştırmaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Grup şirketlerinin inovasyon çalışmaları kapsamında fikri ve sınai haklar açısından tabi oldukları risklerin ve ihtiyaçların analiz edilmesi

2

Açık inovasyon çalışmaları, Startuplar ile işbirliği ve yatırım aşamalarında üçüncü kişilere ait patentlerin ihlal edilmemesine yönelik önlemlerin belirlenmesi

3

Çalışan buluşları konusunda gerekli önlemlerin alınması ve bir ödül sisteminin devreye alınması

5

Fikri hakları kullanma veya kullandırmaya yönelik farklı örnek sözleşmeler hazırlanması

4

Şirketlerin rakiplerinin yayınlanan patent başvurularının takip edilerek ilgili şirketlerin Ar-Ge departmanları ile paylaşılması

6

Yatırım yapılacak Startuplara yönelik fikri haklara özel ‘due dilligence’ yapılması

7

Belirlenen önlemlere yönelik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik bir süreç hazırlanması, sürecin şirket içerisinde tanıtımına yönelik bir rehber ile hazırlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Fikri haklar riskleri

Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren bir yatırım firmasının kurduğu...

Hukuk süreçlerinin hazırlanması

Farklı sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler topluluğunun yürüttüğü...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Koç Holding | Tofaş | Otokar | Türk Traktör | Yapı Kredi | Ford Otosan | Tüpraş | Aygaz | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans | İnventram

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Fikri ve Sınai Haklar Takip Sistemi

İnovasyon projeleri sonucunda ortaya çıkan marka, endüstriyel tasarım, yazılım, patent ve internet alan adlarının koruma altına alınması önem taşımaktadır. Bu alanda gerekli önlemlerin zamanında alınmaması projenin kazanımlarını ve harcanan tüm emek ve kaynakların boşa gitmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Önlemler, hem hak sahiplerinin haklarının güvence altına alınması, hem de üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmemesi şeklinde iki boyutlu bir yaklaşım gerektirmektedir.

Şirkette fikri ve sınai haklar takip sistemi
bottom of page