top of page

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Farklı kültürlerden gelen ve farklı disiplinlerde uzmanlaşmış çalışanlar Binovative’in inovasyon alanındaki yaklaşımının zenginliğini oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları politikamız aşağıda sıralanan üç temel prensip üzerine kurulmuştur:

Her Türlü Ayrımcılık İle Mücadele Etmek

 • İşe alım, görev tanımı, maaş, yan faydalar, çalışma süresi, ücretli tatil süresi, atama, eğitim imkanlarından yararlanma ve terfi konularında tüm çalışanlar ve özellikler kadın ve erkek çalışanlar arasındaki eşitliği korumak ve bu konuda doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yaratabilecek her türlü uygulamaya karşı önlem almak;

 • İş başvuruları aşamasında adaylar arasında mezun oldukları okullardan kaynaklanabilecek her türlü ayrımcılığa karşı politikalar geliştirmek;

 • Terfi politikasını liyakat, işe başlangıç aşamasında mevcut olan yetkinlikler ve çalışma sürecinde kazanılan yeni yetkinlikler temelinde şekillendirmek,

 • İş ortamında ve çalışanlar arasında her türlü, sözlü, davranışsal ve fiziki tacize karşı olmak ve bu tür uygulamalar ile gerekli müeyyideleri de uygulayacak şekilde mücadele etmek;

 • Yeni işe başlayanlara yönelik oryantasyon ve iş ortamına uyum sağlamalarına yönelik mentorluk uygulamalarını hayata geçirmek;

 • Başta şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve tüm çalışanlarının akrabalarının işe alım sürecinde diğer tüm adaylar ile aynı standartların uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik uygulamaları hayata geçirmek;

İş Güvenliğini ve Özel Hayatın Gizliliğini Dikkate Alan Bir İş Ortamı Yaratmak

 • İş ortamında tüm çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek ve faaliyet gösterilen tüm ülkelerde bu alanda yürürlükte olan kanunlara ve yönetmeliklere uygun standartları hayata geçirmek için gerekli önemleri almak;

 • Çalışanların özel hayatları ile çalışma hayatları arasında sağlıklı ve makul bir denge oluşturabilmeleri için gerekli standartları oluşturmak ve hayata geçirmek;

 • Çalışanların özel hayatlarını, şirketin kendilerine verdiği sorumlulukları ve görevleri kendilerinden beklendiği şekilde yerine getirmek ve sosyal medya dahil dijital ortamlarda yaptıkları paylaşımların şirketin itibarına zarar vermemek şartı ile, mümkün olduğunca özgür bir şekilde sürdürebilmelerine yönelik gerekli ortamı yaratmaya yönelik politikaları hayata geçirmek;

 • Faaliyette bulunulan tüm ülkelerde çalışanların kişisel verilerini toplarken, işlerken veya paylaşırken, o ülkede geçerli kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde davranmak;

 • Yukarıda belirtilen alanlarda alınan tüm önlemleri ve kuralları tüm çalışanlar ile paylaşmak.

Binovative Çalışanı Olmak…

Çalışanların İş Tatminlerini Arttıracak ve Kendilerine Verilen Değeri Hissedecekleri Bir İş Ortamı Yaratmak

Binovative, faaliyet gösterdiği alanlarda en yetkin uzmanları işe almak ve onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak iddiası ile yola çıkmıştır. Bu çerçevede çalışanlarımızın kendilerine değer verildiğini hissettikleri ve birbirlerine karşılıklı güven duydukları bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemiştir.

 

Şirket olarak çalışanlarımızın kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, yüksek bir kalite ve mükemmeliyet anlayışı ile hareket edebilmeyi öğrenmeleri için, hem şirket içerisinde farklı görevlerde hem de farklı coğrafyalarda tecrübe edinmelerine özel bir önem atfediyoruz. Yetiştirdiğimiz yöneticilerin, yönetim kabiliyetlerini değerlendirmeye alırken, kendileri ile çalışan uzmanlara yetkileri çerçevesinde inisiyatif kullanmayı öğretme kapasitelerini de dikkat alıyoruz.

 

Çalışanlarımızın kendi aralarındaki ilişkilerde karşılıklı saygı kuralları çerçevesinde davranmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede yöneticiler dahil tüm çalışanların, şirket içerisinde veya şirket dışında, sosyal medya dahil her türlü dijital ortamda diğer çalışanlar hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü ayrımcılık, küçük düşürme, dışlama veya hakaret içerikli bir söylem kullanmalarını engellemeye yönelik gerekli kuralları yürürlüğe koyarak kendileri bu kurallar ve muhtemel müeyyideleri konusunda bilgilendiriyoruz.

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

bottom of page