top of page

Çok boyutlu hizmet yaklaşımı

İnovasyon kültürünü yaratmak çok boyutlu bir yaklaşım gerektiriyor. Tecrübemiz, bunu sadece çalışanlara uygulanan basit bir eğitim programı ile başarmanın imkansız olduğunu gösterdi. Stratejisi, süreçleri, hedefleri ve yönetim sistemi ile inovasyon bir bütün oluşturuyor. İnovasyon alanında ihtiyacınız olabilecek her türlü hizmete tek noktadan ulaşabilmeniz artık mümkün

Tecrübemize özel rakamlar

15

Sistem kurduğumuz büyük şirket sayısı

42000

Müşterilerimizin toplam çalışan sayısı

20

Yılı aşan bir deneyime sahibiz

İnovasyon Yönetim Sistemi
Kurum İçi Girişimcilik
Açık İnovasyon
Strateji
Hızlandırıcı
Yatırım Fonlara Yönelik
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Eğitim
Mentorluk
Ekosistem Raporları
Sürdürülebilir Dönüşüm
Süreç İnovasyonu
İnovasyon Kültürü
İnovasyon Proje Finansmanı

Hizmetlerimizi keşfedin:

Farklı sektörlerdeki örnek uygulamalarımız keşfedin:

Tecrübemiz bugüne kadar hizmet verdiğimiz çok sayıdaki farklı sektörden kaynaklanıyor. Üzerinde çalıştığımız sayısız inovasyon projesi, bize hizmetlerimizi tüm sektörlere süratle adapte etme yetkinliği kazandırdı. 

Savunma
Uzay ve İletişim
Havacılık
Enerji

Binovative, inovasyon ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız karşılayan tek çözüm ortağınız...

bottom of page