top of page

İnovasyon Kültürü

Farklı uzmanlık alanlarımızın tümünün odağında inovasyon bulunuyor. Kültürel dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen kurumların inovasyonla bağlantılı tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefleyen bir yapı kurduk. Tecrübemiz bize her kuruma, her sektöre uyan mucize bir formül olmadığını gösterdi, bu sebeple hizmet anlayışımız sizin gerçek ihtiyaçlarınıza cevap veren hizmetler yaratmaktan geçiyor. Terzi usulü çalışıyoruz

Ana Sayfa - Hizmetler - İnovasyon Kültürü

İnovasyon Kültürü

Bu hizmete özel rakamlar

12

Mentorluk verdiğimiz sektör sayısı

162

Mentorluk verdiğimiz kurum içi girişimci sayısı

93

Mentörlük verdiğimiz startup sayısı

İnovasyon kültürü, ürünlere, hizmetlere veya süreçlere yönelik çalışanlara, yenilikçi bakış açıları geliştirebilme, yeniyi düşünebilme ve yapabilme cesareti kazandırmanın, çalışanlarda öğrenme zihniyeti gelişimine imkanı tanır. İnovasyon ve Öğrenme kültürü kurumlarda fikrim var yerine hipotezim var, test edelim, deneyelim, yanılalım, geçerli olup olmadığını doğrulayalım düşüncesi geliştirir. Böylece her şeyi bilme düşüncesinden öğrenen ve sürekli daha iyisinin nasıl olabileceğini düşünen bir yapıya dönüşür.

İnovasyon kültüründe çalışanlar sadece uzmanlık alanlarından değil, farklı alanlardan da problemler getirerek, birlikte üretmek sureti le, yenilikçi fikirler üretirler. Bu üretim sadece dönemsel olarak değil, sürekli bir üretim halini alır. İnovasyon kültürü gelişmiş bir organizasyonda, inovasyona dair öneriler sadece bazı çalışanlardan değil tüm departmanlardan, tüm çalışanlardan gelir. Bir kez fikrine olumsuz yanıt alıp bir daha fikir üretmeme ya da öneri vermeme düşüncesinin önüne geçer.

Sağlıklı işleyen bir inovasyon kültüründe kişilerin fikirleri veya hipotezlerini nasıl test edebileceğine ve fikrinden vazgeçmeye ya da fikrini güçlendirmeye yönelik hususlar hakkında kendi argümanları ile karar verirler. Böylece hem fikirlerin çeşitliliğinde hem de kalitesinde artış meydana getirir. Binovative olarak inovasyon kültürünün sağlıklı bir şekilde hayata geçebilmesi için çalışmalarımızı eğitim ve atölye çalışmaları yanı sıra insan kaynakları, terfi sistemleri ve bu alana özel süreçlerin hazırlanması ile destekliyoruz.

Hizmetin özeti

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Bu alandaki çalışmalarımızdan örnekler:

Üç Farklı Seviye, Üç Farklı Mentorluk

Uygulamada inovasyon mentorluğunun sadece girişimcilik proje...

Üç Farklı Seviye, Üç Farklı Mentorluk
İnovasyon Yöneticisi Eğitim Programı

Şirketlerin inovasyon yapabilmesi kadar zaman içerisinde...

İnovasyon Yöneticisi Eğitim Programı

Diğer sektörlerdeki uygulamalarımız keşfedin:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

Savunma
Savunma
Otomotiv - Mobilite
Otomotiv ve Mobilite
Finans
Perakendecilik
Perakendecilik
bottom of page