top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Otomotiv sektörünün önde gelen bir şirketinin yürüttüğü kurum içi girişimcilik programı çerçevesinde proje gruplarına, orta düzey ve üst düzey yöneticilere inovasyon mentorluğu programının hayata geçirilmesi. Farklı kademelerin mentorluk ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kademeye özel mentorluk seanslarının tasarlanması, mentorluk programının sonuçlarının ölçülebilmesine yönelik performans göstergelerinin hazırlanması.

Kurumsal şirketlere özel olarak kurgulanan mentorluk programlarının, mentorluğu alacak farklı kademedeki çalışan ve yöneticilerin ihtiyaçlarına göre kurgulanması önem taşımaktadır. Mentorluk programı çerçevesinde mentorluk alanlardan beklenen çalışma ve davranışların hayata geçirilmesinin ister istemez belirli bir zaman maliyeti bulunmaktadır. Üst ve orta düzey yöneticilere verilen mentorluğun, onların pratik ihtiyaçları ve zaman kısıtları ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Şirket içerisindeki kültürel dönüşümün ve motivasyonun sadece alt kademe çalışanlar ile sınırlı kalmaması önemlidir. Özellikle kurum içerisinde çalışılan girişimcilik projelerinin değerlendirileceği jürinin üyesi olan yöneticilerin ekiplerin motivasyonunu kırabilecek davranışlardan kaçınabilmesi ve projeleri gerektiği gibi değerlendirebilmesi için bu alanda mentorluk alması gereklidir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyon yetkinliğinin analizi ve seçilen çalışanlar ve yöneticiler ile ikili görüşmeler yapılması ve rapor haline getirilmesi

2

İnovasyon proje ekiplerine yönelik haftada bir saatlik toplam 10 seanslık mentorluk programı hazırlanması.

3

İnovasyon proje ekiplerine inovasyon komitesi sunuşları öncesinde uygulamalı sunuş tekniği mentorluğu verilmesi.

5

İnovasyon projelerini değerlendirecek komitede bulunan üst düzey yöneticilere yönelik eğitim ve mentorluk verilmesi. Toplantı öncesi ve sonrası değerlendirme seansları düzenlenmesi

4

Orta düzey yöneticilere yönelik bir dizi farkındalık toplantısı ve atölye çalışması yapılması

6

Üç farklı kademede bulunan çalışanlara yönelik memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, beklenti ve iyileştirme önerilerinin dinlenmesi

7

Mentorluk veren, alan ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını ölçmeye yönelik kriterlerinin oluşturulması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Havacılık alanında

Türkiye’de havacılık alanında faaliyet gösteren savunma sanayii şirketinin...

Teknik üniversitesi

Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitesinin kuluçka merkezinde...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TÜSİAD ‘Bu Gençlikte İş Var’ Programı | Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi | TİM TEB Girişim Evi | Denizbank Akvaryum | Teknopark İstanbul Küp Kuluçka | Ford Otosan | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Üç Farklı Seviye, Üç Farklı Mentorluk

Uygulamada inovasyon mentorluğunun sadece girişimcilik proje ekiplerine yönelik bir hizmet olduğu düşünülmektedir. Ancak şirketlerde mentorluk ihtiyacı proje ekipleri ile sınırlı olmayıp, programın sahiplenilmesinde kilit rol oynayan yöneticiler için de geçerlidir. Şirket yönetiminin proje ekiplerin aldıkları eğitim ve geçirdikleri aşamalardan haberdar olmaması, gerekli yerde gerekli geri dönüşleri yapamaması kurum içi girişimcilik programlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşüren önemli bir unsurdur.

Otomotiv sektöründe mentorluk
bottom of page