top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitesinin kuluçka merkezinde otonom teslimat alanında çalışan startupa uzun dönem mentorluk verilmesi. Projenin iş modeli ve nihai kullanıcıların finansman imkanları konusunda yeni iş modelleri geliştirilmesi. Proje ekibinin yatırımcı sunuşu yapmaya hazır hale getirilmesi.

Mentorluk alınması bir girişimcilik projesinin başarı şansını ciddi şekilde artırmaktadır. Ancak mentorluk çalışmaları sonucunda üzerinde çalışılan bir proje ile ilgili sonuç alınamaması mentordan kaynaklanabileceği gibi mentorluk alan ekiplerden veya projenin kendisinden de kaynaklanıyor olabilir. Profesyonel mentorların sorunluluğu, mentorluk verdikleri ekipleri hazır olduklarına karar kılmadan yatırımcı önüne çıkarmamak yönündedir. Bazen mentorluk verdikleri ekiplerin veya mentorluk anlaşması yaptıkları kurumların bu alandaki beklentileri ile ters düşmek pahasına olsa dahi, bu temel prensibe riayet edilmesi önem taşımaktadır. Mentorluk çalışması sonrasında özellikle beklenen sonuçların alınamadığı projeler konusunda tarafların bir araya gelerek “başarısızlıktan bir öğrenim çıkarabilmek” için beraber değerlendirme yapmadan mentorluk sürecini tamamlaması gerekmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Mentorluk alacak ekip ile ön toplantı yapılarak beklentilerin ve nihai hedefin belirlenmesi

2

Yabancı rakip firmaların bu alanındaki faaliyetlerinin ve iş modellerinin analizi

3

Değer önerisi kanvası çalışması

5

Nihai kullanıcı finansman modellerine yönelik çözümler geliştirilmesi

4

Projeye özel iş modeli kanvası çalışması

6

Projenin metriklerinin ve finansallarının çalışması

7

Sunuş teknikleri çalışması

8

Yatırımcı sunuşu

Çalışmalarımızdan örnekler:

Havacılık alanında

Türkiye’de havacılık alanında faaliyet gösteren savunma sanayii şirketinin...

Otomotiv sektörü

Otomotiv sektörünün önde gelen bir şirketinin yürüttüğü kurum içi...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TÜSİAD ‘Bu Gençlikte İş Var’ Programı | Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi | TİM TEB Girişim Evi | Denizbank Akvaryum | Teknopark İstanbul Küp Kuluçka | Ford Otosan | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Otonom Teslimat Projesi

Uygulamada gönüllü ve amatör mentorlar ile verilen ücretsiz mentorluk hizmetleri herhangi bir planlama ve performans kriteri olmaksızın hayata geçirilmektedir. Mentorluk sürecinin ekipleri başarıya taşıyabilmesi için ciddi bir şekilde planlanması ve başarı kriterlerinin önceden belirlenmiş olması şarttır. Mentorların bu alanda tecrübeli olmaması veya sürecin herhangi bir denetime tabi olmaması tarafların karşılıklı olarak zaman ve kaynak israf ortaya çıkmasını gündeme getirmektedir.

Otonom teslimat projesi
bottom of page