top of page

Müşterilerimize Yaklaşımımız

Müşterilerin Güvenini Kazanabilmek…

Binovative olarak mevcut ve gelecekteki müşterilerimize verdiğimiz taahhütler, onların bizlere duyduğu güvenin temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede,

Müşterilerimizin bizler ile çalışmaktan duyduğu memnuniyetin ve bize olan güvenlerinin, imzalanan bir sözleşme çerçevesinde elde edilen bir hak olmadığının, zaman içerisinde kazanılabileceğinin farkındayız.

 • Yeni müşteriler kazanmak veya yeni alanlara girmek amacı ile hiçbir suret ile verebileceğimiz hizmetler ve çalışanlarımızın yetkinlikleri konusunda, gerçek dışı veya yanıltıcı nitelikte bir açıklama yapmamak;

 • İş etiği ve mükemmeliyet anlayışımız çerçevesinde hizmet verdiğimiz kurumlara, sadece yetkinliğimizin olduğu alanlarda hizmet vermek;

 • Yetkinlik alanlarımız çerçevesinde en yüksek kalitede hizmet verebilmeyi garanti altına alabilmek için, standart hizmet anlayışının dışına çıkarak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin öncelikle potansiyel müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını tespit etmek, daha sonra ise bu ihtiyaçlar ile hizmetlerimizi uyumlu hale getirmek;

 • Hizmet kalitesini artırabilmek ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmek için, kendini, yetkinlik setini ve hizmetlerini sürekli olarak güncellemek;

 • Müşterilerimiz ile imzaladığımız gizlilik sözleşmeleri kapsamına giren veya girmese dahi kamu ile paylaşılmamış nitelikteki, strateji, proje, ürün lansmanı ve finansal bilgiler dahil tüm bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almak;

 • Gizlilik konusunda, şirketimizin veya çalışanlarımızın gizlilik sorumluluğu dışında kalsa dahi doğabilecek olası riskler konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek;

 • Potansiyel Müşterilerimiz dahil Müşterilerimiz ile toplantılarımız ve çalışmalarımız sırasında elde ettiğimiz gizlilik niteliği taşıyan bilgileri, Binovative ekibi ve Müşteri kurum tarafında olsa dahi, görevi gereği bu bilgiye vakıf olması gerekmeyen çalışanlar ve yöneticiler ile paylaşmamak;

 • Potansiyel menfaat çatışmalarını önlemek amacı ile, mevcut müşterilerimiz ile rakip konumda olan şirket veya kurumlar ile müşterilerimizi bilgilendirmeksizin ve onların izinlerini almaksızın çalışmamak;

 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, bu ülkelerin mevzuatlarına uyumlu bir şekilde elde ettiğimiz müşteri ve çalışanları hakkındaki kişisel veriler konusunda kendilerini bilgilendirmek, bu bilgilerin/verilerin gizliliği için gerekli önlemleri almak ve onların rızası olmaksızın hiçbir şekilde bu bilgileri paylaşmamak ve ticari amaçlar ile kullanmamak;

 • Dijital ortam dahil yaptığımız her türlü ticari veya kurumsal iletişim çerçevesinde, müşterilerimizin itibarını zedeleyecek nitelikte olabilecek davranışlardan kaçınmak ve bu sorumluluğun gerektirdiği önlemleri hayata geçirmek;

 • Yöneticilerimize ve çalışanlarımıza, mevcut müşterilerimizden veya diğer şirketlerden ve kurumlardan gelebilecek hediye veya hediye niteliğindeki yan faydaları kabul etmeleri ile ilgili kuralları ve sınırları en net şekilde belirlemek ve denetlemek.

bottom of page