top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’de bulunan yabancı ortaklı otomotiv üreticisine bağlı olarak mobilite ve ileri teknolojiler alanında startup yatırımları ve kurum içinde çalışan projelerin spin-out edilmesine hizmet edecek bir şirket tasarımının yapılması. Şirketin ihtiyacı olacak startup yatırımlarına yönelik stratejinin hayata geçirilmesi, yapılan yatırımların performanslarının takip edilmesi. Karar alma mekanizmalarının ve performans göstergelerinin belirlenmesi.

Geleceğin mobilitesi, ev ve iş yeri dışında insanların zaman geçirdiği yeni bir ‘yaşam alanı’ olarak tasarlanmaktadır. Ürün kavramının çeşitli hizmetler ile tamamlandığı bu yeni yaşam alanının bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi için çok sayıda yeni teknoloji ile bağlantılı olarak tasarlanması gerekmektedir. Yeni ortamın gerektirdiği ihtiyaçların farkında olan otomotiv endüstrisi sektörün geleceğini tasarlarken bu alanda çalışan startupların yaratıcılığı ve çevikliğinden yararlanmaktadır. Sektör tarafından hayata geçirilen hızlandırma merkezleri fikir aşamasından ileri aşamaya kadar çok sayıda startup ile işbirliği yapmakta, kendisi açısından stratejik olan startuplara ise yatırım yapmakta veya doğrudan onları satın alma yoluna gitmektedir. Otomotiv sektörünün ihtiyacı olan yatırımlar doğrudan firmaların kendi bünyelerinde kurdukları yatırım mekanizmaları veya sermayesine iştirak ettikleri fonlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Otomotiv alanındaki yabancı ülke örneklerinin analiz edilmesi

2

Şirketle en iyi hizmet edecek yatırım stratejinin belirlenmesi ve dönemsel olarak güncellenmesi

3

Stratejiyi hayata geçirecek süreçlerin, karar alma mekanizmalarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

5

Yatırım arayışında olan startupların değerlendirilmesine yönelik kriterlerin tasarlanması ve uygulanması

4

Yatırım veya işbirliği yapılacak startupların belirlenmesine yönelik ekosistem paydaşları ile işbirliği yapılması

6

Yatırım kararlarının onay sürecinin hayata geçirilmesi. Çıkış kararı alınacak yatırımlar ile ilgili kriterlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi

7

Yapılan yatırımların performansının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi

Çalışmalarımızdan örnekler:

Araç kiralama

Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketinin inovasyon yönetim...

Teknik üniversitesi

Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitesinin kuluçka merkezinde...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Otokoç | Avis | Budget | Zipcar | Türk Traktör | Tofaş | Otokar | Ford Otosan

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Startup Yatırım Mekanizması

Büyük şehirlerde yaşanan ulaşım sorunu ve çevre sağlığı alanındaki yeni standartlar şehir içi mobilitenin otomotiv sektörünün odağına yerleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde yeni bir aracın tasarımını yapan mühendislerin karşı karşıya oldukları zorluklar 20. yüzyıldakilerden oldukça farklıdır. Otomotiv sektörünün bu şartlara uyum sağlayabilmesi ve yeni dijital teknolojileri ürünlerine entegre edebilmesi bu alanda çalışan startup ekosistemi ile tam bir entegrasyon içerisinde olmasını gerektirmektedir.

Otomotiv üreticisinde startup yatırım mekanizması
bottom of page