top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin en büyük gıda üreticileri ve dağıtıcıları arasında yer alan şirketin kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon yönetim sisteminin kuruluşu. Çeşitli gıda üretimi ve dağıtımı alanında yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi.

Doğrudan toplum sağlığını ilgilendiren bir sektör olması sebebiyle gıda endüstrisi sürekli bir mevzuat, fiyat ve müşteri beklentisi denklemi içerisinde faaliyet göstermektedir. Aynı ürünler konusunda farklı müşteri segmentlerinin farklı beklentilerinin karşılanması sektörün toplumsal ve ekonomik trendlerini düzenli olarak takip etmesini gerektirmektedir. Daha uzun raf ömrü olan ürünler, özel koşullarda saklanması ve nakledilmesi gereken ürünler, daha sağlıklı ve biyolojik ürünlere olan talep artışı, elektronik ticaretin gelişimi ve fiyat baskısı bu alanda faaliyet gösteren firmaları sürekli olarak yeni iş modelleri geliştirmeye itmektedir. Kurum içi girişimcilik çalışmaları sayesinde dijital teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu ve kendi alanlarında çalışan startuplar ile yapılan işbirlikleri sektörün yeni ürün geliştirme ve ticarileştirme süresi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyon yetkinliğinin tespit edilerek rapor haline getirilmesi

2

İnovasyon yönetim sisteminin ve süreçlerinin hazırlanması

3

Gıda sektörüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejisinin belirlenmesi

5

Kurum içi girişimcilik programının başlatılması ve çalışanlardan toplanan fikirlerin projelendirilmesi

4

Kurum içerisinden ve dışarısından gelen fikirlerin çevrimiçi ortamda yönetilmesini sağlayacak sistemin tasarımı

6

Üst yönetim tarafından kabul edilen ürün ve hizmetlerin pazara sunularak ticarileştirilmesi

7

Açık inovasyon yönetim sisteminin devreye sokularak startuplar ile işbirliği sürecinin başlatılması

8

Startuplar ile bir araya gelmek için dönemsel tanıtım ve demodaylerin düzenlenmesi

9

Şirketin bu alandaki ilerlemesinin yıllık olarak takip edilerek raporlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Tarım ekipmanları

Türkiye’nin önde gelen tarım ekipmanları üreticisi şirketin inovasyon yönetim...

Süt ürünleri

Türkiye’de süt ürünleri alanında faaliyet gösteren gıda üretim ve dağıtım

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Sek | Tat | Maret | Pastavilla | Düzey Pazarlama

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Gıda ve İnovasyon

Gıda sektörü kendine has dinamikleri olmasına rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe olan gelişmelerden etkilenen bir niteliğe sahiptir. Son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna çalışması benzeri bölgesel gerginlikler ise gıda tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Gıda alanında müşterilerin giderek artan bilinç seviyesi ve beklentileri sektörün sürekli olarak gerek üretim gerekse de dağıtım konusundaki inovasyonları takip etme ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Gıda sektöründe inovasyon yönetim sistemi
bottom of page