top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’de süt ürünleri alanında faaliyet gösteren gıda üretim ve dağıtım firmasına piyasada tespit edilen tüketici trendleri doğrultusunda yeni ürün geliştirme projesi. İnovasyon projesi çerçevesinde yapılacak müşteri mülakatları sonucunda ortaya çıkacak taleplerin analiz edilerek kurum içi girişimcilik proje ekibiyle geliştirilecek ürünün piyasaya sunulması.

Yalın girişimcilik metodolojisi firmaların yatırım yapmadan önceki safhada yatırımlarını garanti altına alan birçok test yapılmasını esas almaktadır. Müşteri odaklı olarak geliştirilen ürünler, yine müşterilerin yaptıkları geri dönüşler sayesinde nihai şekillerine kavuşmaktadırlar. Ürün veya hizmetin üretimi için yapılacak yatırım ise son aşamaya bırakılmaktadır. Bu sayede hiç kimsenin talep etmeyeceği bir ürünün veya hizmetin piyasaya çıkarılması ve zarar edilmesi ihtimali de asgariye indirilmiş olmaktadır. Gıda sektörü dışında çok farklı sektörler tarafından da kullanılan bu yöntem özellikle yüksek belirsizlik bulunan ortamlarda geliştirilen yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin ortaya çıkarılması için tercih edilmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirket yönetiminin beklentilerinin dinlenmesi

2

Kurum içi girişimcilik ekibi ile tanışma ve çalışma planı hazırlama

3

Sorun çözüm uyumu sağlanmasına yönelik müşteri mülakatları yapılması

5

İş modeli kanvası, MVP ve pivot aşamalarının tamamlanması

4

Ürün Pazar uyumu sağlanmasına yönelik müşteri mülakatları yapılması

6

Proje metriklerinin ve finansallarının çalışılması

7

Üst yönetime yönelik sunuşun hazırlanması

8

Üst yönetim onayı

9

Geliştirilen yeni süt ürününün piyasaya çıkılması ve dağıtımının yapılması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Tarım ekipmanları

Türkiye’nin önde gelen tarım ekipmanları üreticisi şirketin inovasyon yönetim...

Gıda üreticileri

Türkiye’nin en büyük gıda üreticileri ve dağıtıcıları arasında yer alan...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Sek | Tat | Maret | Pastavilla | Düzey Pazarlama

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Protein Oranı Yüksek Süt Ürünleri

Gıda sektörünün doğrudan tüketiciye dokunan bir sektör olması, sektörde hayata geçirilecek yenilikler açısından müşterilerin beklentilerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi zorunluğunu beraberinde getirmektedir. Gıda sektöründe piyasaya sunulan çoğu yenilik ‘yalın girişim metodolojisi’ kullanılarak hayata geçirilmektedir. Söz konusu metodoloji müşteri mülakatı yapılarak müşterinin belirli bir alandaki probleminin tespit edilmesi ve doğrudan bu probleme odaklanan yeni ürün çalışması yapılması prensibine dayanmaktadır.

Süt ürünleri alanında yeni ürün geliştirme projesi
bottom of page