top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Bir Büyükşehir Belediyesine yönelik Girişimcilik Merkezinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi. İl sınırları içerisinde girişimciliğin gelişmesine yönelik olarak dönemsel olarak farklı temalarda hizmet verecek inovasyon merkezi konseptinin hazırlanması. Merkezin bina seçimi dahil teknik ve idari alt yapısı ile ilgili danışmanlık verilmesi. Merkezin il sınırları içerisinde bulunan üniversiteler ve girişimcilik ekosistemi ile entegrasyonunun sağlanması. İlk hızlandırma programının başlatılarak merkezin işler hale getirilmesi.

Girişimcilik merkezinde başlatılarak hayata geçen her proje o bölge için yepyeni istihdam imkanlarının ve ekonomik canlılığın ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu merkezlerin özellikle genç işsizliğinin yüksek olduğu bölgelerde istihdam piyasası üzerine pozitif bir etkisi oluyor. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulan bölgesel kalkınma ajansı ve Avrupa Birliği kaynaklı fonlar, son dönemde ülkemizde çoğu bölgede yeni girişimcilik merkezlerinin kurulmasını sağladı. Ancak merkezlerden yukarıda belirtilen pozitif sonuçları alabilmek için bu merkezleri sürdürülebilir bir şekilde planlamak ve hayata geçirmek de büyük önem taşıyor.

Girişimcilik merkezlerinin kuruldukları bölgede kendilerinden beklenen sonuçları üretebilmeleri ve sürdürülebilir olabilmeleri için tüm süreçlerinin belirli bir strateji çerçevesinde tasarlanması gerekiyor. Girişimcilere sundukları değer önerisinin ücretsiz bir ofis imkanın ötesine geçmesi, bu merkezlere kabul edilen girişimcilerin kendilerini geliştirebilmeleri ve ekosistemde bulunan diğer paydaşlar ile tanışıp işbirliği yapabilmesini sağlayacak bir ortamın yaratılması büyük önem taşıyor. Girişimcilik merkezilerinden ayrılan girişimciler ile irtibatın kesilmemesi, onların başarı veya başarısızlık sebeplerinin takip edilerek merkezin performans kriterlerinin güncellenmesi ve denetlenmesi gerekiyor.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Girişimcilik merkezi konseptinin geliştirilerek onay sürecinin başlatılması

2

Merkezin faaliyet alanlarının, hızlandırma temalarının, girişimcilerin kabul sürecinin ve performans kriterlerinin tasarlanması

3

Kuluçkada aktif olarak görev alacak personele girişimcilik eğitimi verilmesi

5

Merkezin Üniversiteler ve diğer girişimcilik eko sistemi paydaşlarına tanıtılmasına yönelik toplantılar düzenlenmesi

4

Girişimcilere yönelik eğitim programının tasarlanması

6

İlk temanın belirlenerek hızlandırma sürecinin başlatılması

7

Başvuru yapan adayların belirlenen kriterler çerçevesinde seçime tabi tutulması

8

Seçilen adaylara yönelik eğitim ve mentorluk sürecinin başlatılması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Petrol rafineri

Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisinin inovasyon yönetim sisteminin...

Sivil toplum

Bir Sivil Toplum Kuruluşunun üniversite gençliğine yönelik olarak...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TÜSİAD ‘Bu Gençlikte İş Var’ Programı | Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi | İzmir Büyükşehir Belediyesi | Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi | TİM TEB Girişim Evi | Denizbank Akvaryum | Teknopark İstanbul Küp Kuluçka

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Girişimcilik Merkezi Kuruluşu

Startuplara yönelik kuluçka veya hızlandırıcı hizmeti veren merkezler sadece girişimcilerin değil, kuruldukları bölgenin gelişmesine de büyük katkıda bulunuyor. Son dönemde özel firmalar, üniversiteler ve yerel yönetimler tarafından kurulan inovasyon merkezleri, kuruldukları il veya ilçenin sorunlarının yine o bölgede yaşanan girişimciler tarafından çözülmesini sağlıyor.

Belediyede girişimcilik merkezi kuruluşu
bottom of page