top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisinin inovasyon yönetim sisteminin kuruluşu. Şirkete bağlı farklı bölgelerde bulunan rafineriler çerçevesindeki teknolojilerin çifte kullanım (Dual Use) yaklaşımı çerçevesinde diğer sektörlerde kullanılmasına yönelik yeni iş modellerinin geliştirilmesi

Uluslararası alandaki rekabet rafineri pazarını giderek daha şeffaf ve verimli olmaya zorlamaktadır. Piyasada müşterilerin güvenilir, sürdürülebilir, çevre şartlarını gözeten şekilde üretilen, depolanan ve dağıtılan ucuz enerji kaynaklarına olan talebi artmaktadır. Ülkelerin, tüketicilerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların ortak hassasiyeti bu sektörde karşılaşılabilecek tehlikelerin, kirliliğin önlenmesine yöneliktir.

Süratli bir evrim içerisinde olan Dünya enerji sektörü dikkate alındığında rafinaj sektöründe inovasyon yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Uluslararası rekabete açık olan bu sektörde gerekli dönüşümün ve yeniliklerin zamanında fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Söz konusu adaptasyon süratinin sağlanabilmesi için sektördeki firmaların kendi inovasyon yönetim sistemlerini kurmaları ve pazardaki evrimi düzenli olarak takip edebilmeleri gerekmektedir.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyon yetkinliğinin tespit edilerek rapor haline getirilmesi

2

İnovasyon yönetim sisteminin ve süreçlerinin hazırlanması

3

Enerji sektörüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejisinin belirlenmesi

5

Üst yönetim tarafından kabul edilen ürün ve hizmetlerin pazara sunularak ticarileştirilmesi

4

Kurum içi programının başlatılması ve çalışanlardan toplanan fikirlerin projelendirilmesi

6

İnovasyon çalışmalarına katılan çalışanlara yönelik ödül sisteminin devreye alınması

7

Açık inovasyon yönetim sisteminin devreye sokularak startuplar ile işbirliği sürecinin başlatılması

8

Şirketin yeni Startuplara yatırım yapabilmesi için yatırım sermayesi yatırım fonları ile tanıştırılması

9

Şirketin bu alandaki ilerlemesinin yıllık olarak takip edilerek raporlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Savunma Sanayii

Türkiye’de havacılık ve uzay sanayii alanında faaliyet gösteren öncü...

LPG dağıtım firması

Türkiye’nin en LPG dağıtım firmasının kurum içi girişimcilik sisteminin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

TUSAŞ (TAİ) | Koç Holding | Ford Otosan | Türk Traktör | Tüpraş | Aygaz | Otokoç | OpetFuchs | Tat Gıda | Koçfinans

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

İnovasyon Yönetim Sistemi Tasarımı

Petrol rafinaj endüstrisi çoğu sebepten dolayı inovasyona son derece müsait bir niteliğe sahiptir. Rafinaj alanında araştırma, tasarım, kontrol, işletme, bakım, bilgi işleme, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama ve dağıtım ile ilgili yeni teknolojilerin kullanımı giderek artmaktadır. Fosil yakıtlara alternatif olan enerjilerin yükselişi rafinaj sektörünün rekabetçi olmaya devam edebilmek için inovasyona olan ihtiyacını artırmakta ve kendini sürekli bir şekilde geliştirmeye itmektedir.

Rafineride inovasyon yönetim sistemi
bottom of page