top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’nin en LPG dağıtım firmasının kurum içi girişimcilik sisteminin kuruluşu. Şirket çalışanları ile LPG dağıtımı ve otogaz operasyonu etrafında yeni ürün, hizmetler geliştirilmesi. Sektörün zaman içerisinde küçülmesi sonrası azalan bayi karlarının artırılmasına yönelik yeni iş modellerinin devreye alınması.

Otomobillerde ve ulaştırma sektöründe LPG kullanımı açısından ise durum farklı. Karbon emisyonları ve artan kirlilik seviyeleri ile ilgili endişeler, tüketiciler tarafından temiz enerji kaynaklarının giderek daha fazla benimsenmesine yol açıyor. Benzinli ve dizel motorlu araçlara kıyasla daha ekonomik ve daha az karbondioksit emisyonuna sahip olan LPG’li araçlar çevre normlarına uyum açısından önemli bir avantaj sağlıyorlar. Gelişen sanayi sektöründe LPG'ye artan gereksinim, pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Sürekli değişim halinde olan pazar tüm LPG paydaşları için hem fırsatlar hem de zorluklar yaratıyor. LPG dağıtım sektöründeki şirketlerin piyasalarını etkileyen gelişmelerin en sağlıklı şekilde takip edebilmeleri ve gerekli önlemleri zamanında alabilmeleri inovasyon çalışmalarını vazgeçilmez kılıyor. Kurum içi girişimcilik çalışmaları, söz konusu şirketlerin sahadakiler dahil tüm çalışanları ile geliştirdikleri yeni projelerin düzenli ve metodolojik olarak hayata geçirebilmelerini sağlıyor. Kurum içi girişimcilik programı yürüten şirketler pazardaki değişim karşısında daha çabuk önlem alabiliyor, muhtemel krizlerden daha süratli bir şekilde çıkmayı başarabiliyorlar.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Şirketin inovasyon yetkinliğinin tespit edilerek rapor haline getirilmesi

2

İnovasyon yönetim sisteminin ve süreçlerinin hazırlanması

3

LPG dağıtım sektörüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli inovasyon stratejisinin belirlenmesi

5

Üst yönetim tarafından kabul edilen ürün ve hizmetlerin pazara sunularak ticarileştirilmesi

4

Kurum içi programının başlatılması ve çalışanlardan toplanan fikirlerin projelendirilmesi

6

İnovasyon çalışmalarına katılan çalışanlara yönelik ödül sisteminin devreye alınması

7

Şirketin bu alandaki ilerlemesinin yıllık olarak takip edilerek raporlanması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Gıda üreticileri

Türkiye’nin en büyük gıda üreticileri ve dağıtıcıları arasında yer alan...

Hidrojen enerjisi

Türkiye merkezli ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

Aygaz | TUSAŞ (TAİ) | Koç Holding | Ford Otosan | Türk Traktör | Tüpraş | Otokoç | Opet Fuchs | Tat Gıda | Koçfinans

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Kurum İçi Girişimcilik Sistemi Tasarımı

Nüfusun global seviyedeki artışı enerji tüketiminin de Dünya genelinde artmasına sebep oluyor. Bu gelişme LPG sektöründe için ise bazı farklılıklar gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle evlerde LPG tüketimi yükselirken, doğal gaz kullanan gelişmiş ülkelerde evlerde LPG tüketimi azalıyor. Ülkemizdeki LPG sektörü için de geçerli olan bu azalma trendi üretici ve dağıtıcı firmaların yeni iş modelleri üzerinde çalışmasını zorunlu kılıyor.

LPG dağıtım firmasında kurum içi girişimcilik
bottom of page