top of page

Binovative'de özel rakamlar:

14

Fortune 100’e giren müşteri sayımız

35

İmza attığımız yeni ürün ve hizmet

410

Milyon TL’lik inovasyona dayalı ciro

Son makalelerimizi okuyun:

Binovative olarak 20 yılı aşan tecrübemiz ile farklı sektörlerde inovasyon alanında çok sayıda çalışmaya imza attık. Tecrübemiz sadece teoriden değil aynı zamanda uygulamadan geliyor.

VUCA Ortamı
Almanyada uzay sektöru
Başaramayan Şirketler
İnovasyon Üniversitesi

Türkiye’de faaliyet gösteren bir yatırım şirketinin kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu yönetimine yönelik periyodik girişimcilik ekosistemi tarama raporu tasarlanması. Fon yönetimi tarafından belirlenen sektörlerdeki Türkiye ve yurtdışında bulunan startupların tanıtımı ve aldıkları yatırımların izlenmesi. İzlenen Startuplara yapılan yatırım miktarlarının ve yatırımcıların profillerinin analiz edilmesi. Yıllar içerisinde sektörel yatırımlardaki artışın karşılaştırılmalı olarak izlenmesi.

Amerika ve Avrupa girişimcilik ekosistemindeki bazı sektörlerde görülen yatırım eğilimleri dolaylı olarak ülkemizde yapılan yatırımları da etkilemektedir. Ancak Türk ekosisteminin bazı alanlarda kendisine özgü rekabet avantajları bulunmaktadır. Türkiye’de başarılı startup yatırımlarına imza atabilmek için hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki sektörel yatırım trendlerinin düzenli olarak takip ve analiz edilmesi önem taşımaktadır. Yatırımcıların yatırım odak alanlarında bulunan sektörlere özel olarak hazırlanan düzenli ve karşılaştırmalı raporlar yeni fırsatların mümkün olan en erken aşamada tespit edilebilmesine yardımcı olmaktadır.

TASARLADIĞIMIZ ÇÖZÜMLER

1

Fon yetkilileri ile yatırım komitesinin bilgi ihtiyacının tespit edilmesi

2

Rapor formatının tasarlanması ve onaya sunulması

3

Türkiye ve yurtdışındaki startup ekosistemi ile ilgili veri tabanlarının taranması

5

Geçmiş yıllar bazında karşılaştırmalı grafiklerin hazırlanması

4

Toplanan startup verilerinin, zaman, miktar, yatırım turu, ikincil işlemler, çıkışlar, sektör, şehir, yatırımcı ve kurucular bazında ayrıştırılması

6

Ekosistem verilerinin analizlerinin hazırlanması

7

Raporun dağıtımı ve yatırım komitesi toplantılarında sunuş yapılması

Çalışmalarımızdan örnekler:

Ekosistemi Kitapçığı

Türkiye’de düzenlenen sektörel fuarda katılımcılara dağıtılmak üzere fuara...

Ülke ekosistemi raporu

Türk yatırımcılara ve Startuplara ülkesinde bulunan girişimcilik...

Ekibimizin bu alandaki tecrübesi:

French Tech İstanbul | StartupCentrum | SEDEC | Koç Holding

Bizimle iletişime geçmek ister misiniz?

İlginiz için teşekkür ederiz.

Periyodik Girişimcilik Ekosistemi Tarama Raporu

Startup ekosisteminde başarılı yatırım yapabilmeyi başarmak, bu ekosistemin içerisinde yer alan riskleri doğru şekilde yönetebilmekten geçmektedir. Günümüzde internet ve çeşitli kuruluşlar aracılığıyla gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışında bulunan startuplar ile ilgili olarak çok sayıda istatistiksel bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Ancak ham bilginin analiz edilerek karar vericilerin kullanabileceği anlamlı bir hale getirilebilmesi ayrı bir uzmanlık konusudur.

Periyodik girişimcilik ekosistemi tarama raporu
bottom of page